Ramavtalsområde

Rivningsentreprenader STIC 2016

Det här ramavtalet vänder sig till dig som sköter kommunens behov gällande rivnings- och saneringsarbeten. Avtalet har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna.

Ramavtalet Rivningsentreprenader STIC 2016 omfattar:

  • Rivningsarbeten vid ny-, till- och ombyggnation samt reparations-, underhålls- och renoveringsarbeten av kommunens förvaltade fastighetsbestånd.
  • Med underhåll avses både planerat och avhjälpande underhåll. Inom avhjälpande underhåll ingår brådskande uppdrag som måste kunna åtgärdas snabbt.
  • Saneringsarbeten som exempelvis: asbestsanering, PCB-sanering, fuktsanering, brandsanering, rengöring/sanering av kraftigt nedsmutsade ytor.

Vilka kan avropa på ramavtalet?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

  • Nacka Kommun
  • Norrtälje Kommun
  • Sollentuna Kommun
  • Solna Stad
  • Vaxholms Stad
  • Värmdö Kommun

Avropa och beställ genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning

Avrop sker enligt fastställd rangordning då:

Beställaren kommer att avropa entreprenader som beräknas understiga 1 MSEK. Läs mer om rangordning här

Avrop sker enligt förnyad konkurrensutsättning bland samtliga antagna entreprenörer då:

Beställaren kommer att avropa entreprenader som beräknas överstiga 1 MSEK. Så går en förnyad konkurrensutsättning till

Stöd för avrop

Se leverantörer och deras rangordning, publicerade ramavtal samt övriga bilagor nedan under rubriken Rivningsentreprenader STIC 2016 nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-12-04 till 2019-12-03

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
RIVNERS AKTIEBOLAG
Namn:
Csaba Szabo Rivners
Telefon:
0709-712-747
:
Visa avtalet i Tendsign
RIVNERS AKTIEBOLAG
Namn:
Csaba Szabo Rivners
Telefon:
0709-712-747
:
Visa avtalet i Tendsign
RIVNERS AKTIEBOLAG
Namn:
Csaba Szabo Rivners
Telefon:
0709-712-747
:
Visa avtalet i Tendsign
FSAB, Fastighets & Saneringstjänst AB
Namn:
Erik Andersson
Telefon:
+46771410900
:
Visa avtalet i Tendsign
Härnösand Byggreturer AB
Namn:
Nicklas Klingberg
Telefon:
+46(0)611550590
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC