Ramavtalsområde

Solavskärmning STIC 2016

Solavskärmning STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna. Syftet är att täcka deras behov av solavskärmning.

Ramavtalet Solavskärmning STIC 2016 omfattar:

solavskärmningsprodukter inklusive tjänster uppdelade på två tjänsteområden

  • Tjänsteområde 1 – service och reparation på befintliga solavskärmningar
  • Tjänsteområde 2 – solavskärmningsprodukter med installation och montering

Vilka kan avropa på ramavtalet?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

  • Nacka kommun
  • Sollentunahem
  • Vaxholms stad
  • Solna stad

Avropa och beställ genom rangordning och förnyad konkurrensutsättning

  • För tjänsteområde 1 sker avrop genom rangordning

Avrop ska ske skriftligt till leverantör via post, e-post, kundtjänst, eller via e-handelssystem. Läs mer om rangordning här

  • För tjänsteområde 2 sker avrop efter förnyad konkurrensutsättning

Så går en förnyad konkurrensutsättning till

Stöd för avrop

Se publicerade bilagor under rubriken Solavskärmning STIC 2016 nedan.

Solavskärmning STIC 2016 2 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-11-14 till 2019-11-13

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Haga Solskydd AB
Namn:
Robert Tunedal
Telefon:
08-40026405
:
Visa avtalet i Tendsign
Haga Solskydd AB
Namn:
Robert Tunedal
Telefon:
08-40026405
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC