Ramavtalsområde

Strukturerad öppenvårdsbehandling missbruksvård STIC 2016

Detta ombudsavtal ska tillgodose kommunernas behov av öppenvårdsinsatser för personer fyllda 18 år och äldre. Personerna behöver behandling för beroende- eller missbruksproblem av alkohol, narkotika, läkemedel alternativt lösningsmedel.

Ramavtalet Strukturerad öppenvårdsbehandling missbruksvård STIC 2016 omfattar:

  • Öppenvårdsbehandling och dess vårdinsatser som sker enskilt och/eller i grupp med en fastlagd modell/program.
  • Tolvstegsbehandling eller KBT-behandling godkända av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Avropsberättigade kommuner

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är

  • Täby kommun
  • Vaxholms stad
  • Järfälla kommun
  • Lidingö Stad
  • Solna Stad
  • Danderyds kommun
  • Sollentuna Kommun
  • Norrtälje kommun

Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

Avropa och beställ genom rangordning

Placeringar sker i första hand enligt rangordning efter lägst pris eller enligt kommunens behovsbedömning i samråd med den aktuella individen.

Stöd för avrop

Använd publicerat ramavtal samt övriga bilagor under rubriken Strukturerad öppenvårdsbehandling missbruksvård STIC 2016 som hjälp vid avrop.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-12-01 till 2018-11-30

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Nämndemansgården i Sverige AB
Namn:
Maria Martinsson
Telefon:
+46 46 207500
:
Visa avtalet i Tendsign
Återtåget AB
Namn:
Åsa Wallengren AB
Telefon:
0761606363
:
Visa avtalet i Tendsign
Selfhelpgruppen AB
Namn:
Katarina Månsson
Telefon:
070-345 50 10
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC