Ramavtalsområde

Korttidsboende STIC 2014

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har Korttidsboende STIC 2014 tagits
fram.

Tillfälligt boende i särskilda boendeformer förenat med vård och omsorg.

Ramavtalen för Korttidsboende STIC 2014 omfattar:

Med korttidsboende avses tillfälligt boende i särskilda boendeformer förenat med vård och omsorg för bl.a. återhämtning efter sjukhusvistelse, växelvård, avlösning och anhörigstöd samt platser i avvaktan på annan boendeform eller på något arrangemang i det ordinära boendet. Korttidsplatser kan även behövas för träning av olika funktioner för att möjliggöra kvarboende i det ordinära boendet. Vistelsetiden är tidsbegränsad.

Korttidsboende är ett tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår.

Omfattning:

  • Abonnemangsplatser för Nacka och Täby. Inriktning somatisk och demens över 65 år.
  • Enstaka platser som avropas vid behov. Avser inriktningarna somatisk och demens över 65 år.

Avropa

Ramavtalen är ombudsavtal och avropsberättigade är endast Nacka, Täby, Vaxholm och Värmdö.

Vem kan göra avrop?

För enstaka platser upprättas placeringsavtal. Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

Stöd för avrop

För enstaka platserna är leverantörerna rangordnade inom respektive inriktning somatisk och demens över 65 år/under 65 år. (Du ansvarar för att leverera bilagorna till både Tendsign och webb.)

Korttidsboende STIC 2014 1 leverantör

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-09-01 till 2018-08-31

Ramavtalsområde: Regionala ramavtalsområden

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Aleris Omsorg AB
Namn:
Jenny Johansson
Telefon:
+46 8 123 190 24
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktperson

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med i STIC kontakta

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC