Ramavtalsområde

Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

Enligt lag ska alla kommuner följa upp de HVB-hem som de gör placeringar på. Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014 vänder sig till dig som vill ha stöd i detta viktiga arbete. Ramavtalet består av en helt ny konsulttjänst, där konsultens uppdrag är att kontrollera, granska och upptäcka avvikelser. Med tjänsten uppmärksammas din kommun på eventuella brister i HVB-verksamheterna så förbättringar kan göras. Kvalitetssäkringen blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som ska bo där.

Avtalet är tecknat med en leverantör i sex geografiska områden. Leverantören har lång erfarenhet av kvalitetsuppföljning. Alla kommuner kan avropa tjänsten, oavsett vilket ramavtal placeringen är gjord på.

Ramavtalet för Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014 omfattar:

Granskning och uppföljning utifrån två standardiserade mallar som tagits fram för uppföljning av HVB-hem för barn och unga respektive vuxna. Mallen baseras på vanliga krav i avtalen mellan kommuner och HVB-verksamheter där uppföljningen innefattar bland annat:

  • Arbetssätt och metoder
  • Säkerhet
  • Bemanning
  • Kompetens
  • Rutiner


Uppföljningarna sker via enkäter, besök och intervju med ansvarig på plats i verksamheten.

Ramavtalet omfattar inte uppföljning

  • inom andra områden där socialtjänsten gör externa placeringar
  • av den enskilda placeringen (individavtalet)
  • som ingår i IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) tillsynsuppdrag

Nya form med många fördelar

De positiva effekterna av en standardiserad uppföljning är flera. Du kan:


- lättare dela med dig av resultatet
- ta del av andras uppföljningar
- samla underlag till utvecklingsarbeten
- möjliggöra allmänhetens insyn.

Enkelt att avropa

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop sker återkoppling från leverantören. Närmre beskrivning av uppdraget sker sedan genom e-post. Mer information finns i avropsvägledningen.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här avtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Se publicerat ramavtal, avropsvägledning samt prisbilaga under Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014 nedan.

Ramavtalet har förlängts till 2019-03-06.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-03-07 till 2019-03-06

Ramavtalsområde: Sociala tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Professional Management Arne & Barbro Svensson
Namn:
Lina Lenefors
Telefon:
+46 (0)8 792 38 28
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig sociala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC