Ramavtalsområde

Bevakning och larmtjänster

Bevakning och larmtjänster vänder sig till dig med behov av att avropa säkerhetstjänster och bevakning. Ramavtalsleverantörerna har vana av att förebygga och minska skadegörelse, som i sin tur ökar tryggheten för personal och medborgare. Utbildad säkerhetspersonal signalerar en professionell hållning i att värna lokaler och arbetsmiljöer samt omtanke om individen.

Avtalet går att skräddarsy, kombinera och anpassa så tjänsterna passar just din verksamhet. Förslagsvis kan Bevakning och larmtjänster avropas i syfte att upprätthålla trygghet och bevakning på HVB-hem. Samtliga leverantörer har auktorisation från Länsstyrelsen, säkrade rekryteringsrutiner, drogpolicy och kvalitetssäkringssystem.

Bevakning och larmtjänster 2016-2 omfattar två anbudsområden:

Delområde 1 – Bevakning innefattar tjänster som

  • Ronderande bevakning
  • Stationär bevakning
  • Receptionist
  • Larmåtgärd
  • Skyddstäckning
  • Tjänster med nära anknytning till bevakning (exempelvis parkeringsvakt och utbildningar)

Delområde Bevakning delas in i 290 kommuner/21 län.

Delområde 2 – Larmcentral innefattar

  • Larmmottagning från automatisk inbrotts- och överfallsanläggningar samt brandvarningssystem
  • Driftlarm
  • Hisslarm

Delområde Larmcentral gäller ett geografiskt område.

Tolv ramavtalsleverantörer

Ramavtal har tecknats med tolv leverantörer fördelade på ovan nämnda anbudsområden. Se fördelningen i bilagan ”Ramavtalsleverantörer per geografiskt område, anbudsområde, sändlista för FKU” under rubriken Bevakning och larmtjänster 2016-2 längst ned på sidan. Läs även mer om leverantörerna till höger.

Avropa genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop via vår webbplats gör du en förnyad konkurrensutsättning. Tillvägagångssättet garanterar dig att hitta en leverantör som bäst kan tillgodose dina krav. När den är genomförd skrivs ett leveransavtal med tilldelad leverantör. Ska du avropa på såväl Bevakning som Larmcentral görs två separata konkurrensutsättningar. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning.

Värt att tänka på vid förnyad konkurrensutsättning

Förutom pris och kvalitet på tjänster kan du göra en behovsbeskrivning för din kommun, vilka tjänster ni önskar samt hur mycket ni tänker investera under kontraktstiden. Du kan även be om att få behovsbeskrivningen som en muntlig presentation av varje anbudsgivare. Beskrivningens inverkan på utvärderingen får viktas i den mån du önskar.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under rubriken Bevakning och larmtjänster 2016-2 nedan.

Ramavtalet har förlängts till 2020-11-06.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-11-07 till 2020-11-06

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Cubsec AB
Namn:
Andreas Gyllestrand
Telefon:
+46 (0)771-761 900
:
Visa avtalet i Tendsign
Rapid Säkerhet AB
Namn:
Fredrik Molin
Telefon:
+46 8 564 212 57
:
Visa avtalet i Tendsign
Nokas Security AB
Namn:
Joachim Magnusson
Telefon:
+46 (0) 13 460 65 02
:
Visa avtalet i Tendsign
Securitas Sverige Aktiebolag
Namn:
Patrik Holmberg
Telefon:
0104701821
:
Visa avtalet i Tendsign
Security Assistance Syd AB
Namn:
Rickard Svensson
Telefon:
+46 (0)40 689 24 53
:
Visa avtalet i Tendsign
AVARN Security Services AB
Namn:
David Hansson
Telefon:
+46 (0)10 222 22 31
:
Visa avtalet i Tendsign
Örestads Industribevakning AB
Namn:
Paul Abrahamsson
Telefon:
+46 (0) 70 379 72 02
:
Visa avtalet i Tendsign
SOS Alarm Sverige Aktiebolag
Namn:
Lars Herman Gustavsson
Telefon:
+46 (0)8 407 30 35
:
Visa avtalet i Tendsign
Smart Bevakning Sverige AB
Namn:
David Sernald
Telefon:
020261150
:
Visa avtalet i Tendsign
Säkerhetstjänst i Väst AB
Namn:
Lars-Erik Svahn
Telefon:
+46 725050112
:
Visa avtalet i Tendsign
Stanley Security Sverige AB
Namn:
Daniel Axelsson
Telefon:
0104587436
:
Visa avtalet i Tendsign
Sydsec Bevakning AB
Namn:
Bjarne Sjöbeck
Telefon:
+46(0)46 271 82 45
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor och svar Bevakning och larmtjänster 2016-2

I avropsstödet står det: Anbudsgivaren ska ange om denne kan tillhandahålla tjänster samt bifoga en auktorisation för de tjänster där auktorisation krävs. Vad gäller för Parkeringsvakter?

Det går inte att ha auktorisation enskilt för parkeringsövervakning. Parkeringsövervakning är att anse som "sidouppdrag" enligt juridiken. Däremot måste självfallet ramavtalsleverantören ha en auktorisation som bevakningsföretag, och äger därmed rätt att utföra uppdrag som parkeringsvakter. Alla antagna ramavtalsleverantörer på Bevakning- och larmtjänster 2016-2 är auktoriserade som bevakningsföretag.

Vilka tilläggstjänster finns med på avtalet?

Trygghetsvärdar, ordningsvakter, störningsjour, fastighetsjour, konsulttjänster, lyfthjälp inom vård och omsorg, parkeringsvakt, väktarhund, utbildningstjänster och skyddsvakt.

Vad menar ni med Trygghetslarm, punkt 4.6 prisbilaga Larmcentral?

Vi menar Trygghetslarm/personlarm (larmcentralstjänster för övervakning av positioneringslarm).

Hur ska upphandlande myndighet/enhet som har behov i flera kommuner avropa?

Kommuner och kommunala bolag avropar i de geografiska områdena "kommun". Upphandlande myndigheter som har ett behov i flera kommuner ska avropa tjänsterna i den kommun där den upphandlande myndigheten har sitt säte.

Landsting och landstingsägda bolag avropar i de geografiskt områdena "län".

Hur lång tid ska en avropsförfrågan ligga ute?

En avropsförfrågan skall ligga ute "skälig tid." Beroende på hur komplex en förnyad konkurrensutsättning är, sätts tiden. Om den förnyade konkurrensutsättningen inte innehåller så många kringtjänster föreslår vi 10 dagar.

Finns det priser som leverantören inte får understiga i ramavtalet, så kallade golvpriser?

Ja, leverantörerna bör inte offerera ett pris vid avrop som understiger 260 kr/h för en väktare och 200 kr/h för trygghetsvärdar. Detta är riktvärden som SKI har använt i upphandlingen.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC