Ramavtalsleverantörer Bevakning och larmtjänster 2016-2

Här hittar du en kort presentation på ramavtalsleverantörerna i alfabetisk ordning samt kontaktuppgifter till deras ordermottagning.

AVARN Security Services AB

AVARN Security ingår i Sector Alarmkoncernen och arbetar med säkerhetsfrågor för såväl organisationer, större företag och offentlig sektor. De erbjuder tjänster och lösningar som exempelvis bevakning och säkerhetssystem i cirka 30 orter runtom i Sverige.

Cubsec AB

Cubsec levererar traditionella säkerhetslösningar samt proaktiva trygghetsskapande lösningar som trygghetsväktare eller -värdar. Man arbetar idag i flera kommuner med kommunväktare för trygghetsskapande inslag i kombination med FIP (Första insatsperson).

Nokas Security AB

Nokas Security är verksamma inom södra och mellersta Sverige. Huvudverksamheten omfattar säkerhetslösningar samt kontanthantering för offentliga och privata verksamheter. Tjänsterna består av till exempel bevakning, säkerhetsanalys och ordningshållning.

Rapid Säkerhet AB

Rapid Säkerhet är verksamma över hela landet och tillhandahåller många olika bevakningsmetoder och säkerhetslösningar. Deras säkerhetstjänster och -lösningar vänder sig till många typer av branscher, bland annat bygg, kontor, handel och fastighet.

Securitas Sverige AB

Securitas Sveriges kärnverksamhet är integrerade säkerhetslösningar. Huvudsakligt tjänsteutbud består av exempelvis specialiserad bevakning, mobila säkerhetstjänster, störnings- och fastighetsjour, parkerings- och larmövervakning samt konsult- och utredningstjänster.

Security Assistance Syd AB

Security Assistance är ett bevakningsföretag som utgår från Malmö och är därför verksamma i Öresundsregionen. Man erbjuder säkerhetstjänster i from av rondering, stationär bevakning, utryckning och larmcentraltjänster till både stora och små kunder.

Smart Bevakning Sverige AB

Smart Bevaknings kärnverksamhet finns i Östergötland och Södermanland. Företagets huvudområden är bevakning, larmtjänster och kameraövervakning. Man installerar även larm- och kameraövervakning över hela landet i samarbete med utvalda partners.

SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm utformar och erbjuder tjänster utifrån ett krishanteringsperspektiv. Utöver huvudansvaret för nödnumret 112 har man även andra säkerhetstjänster som larm, kamerabevakning och jourtjänster. SOS-centraler finns på femton olika orter i Sverige.

Stanley Security Sverige AB

Stanley Security är verksamma inom alla sektorer och områden där deras säkerhetslösningar inkluderar bland annat riskanalys, design, installation och underhåll. Företaget arbetar för att skapa en säker miljö för sina uppdragsgivare.

Sydsec Bevakning AB

Sydsec Bevakning verkar inom ett stort antal säkerhetsområden och utför uppdrag för såväl den privata sektorn som kommun och näringsliv. Bevakningsföretagets tjänster och yrkeskompetens ska resultera i en märkbar trygghet för kunden.

Säkerhetstjänst i Väst AB

Säkerhetstjänst i Väst med bevakningskontor i Lidköping, Götene, Alingsås och Skövde tillhandahåller helhetslösningar inom säkerhet och bevakning. Trygghet, lokalkännedom och flexibilitet mot uppdragsgivarna är nyckelord i deras åtaganden.

Örestads Industribevakning AB

Örestads Industribevakning är ett bevakningsföretag i Örestadsregionen. De åtar sig inte bara uppdrag när det kommer till industrianläggningar, utan deras resurser täcker många typer av uppdrag, såsom statliga eller kommunala objekt, privata bostäder och butik.

Tillbaka till Bevakning och larmtjänster 2016-2