Ramavtalsleverantörer Juridiska tjänster 2016

Här hittar du en kort presentation på ramavtalsleverantörerna samt kontaktuppgifter till ordermottagning.

Advokat Måns Ahlquist AB

Verksamheten bedrivs från kontoret i Malmö. Bolagets klienter finns i hela Sverige och resor är vanligt förekommande. Verksamheten är inriktad mot fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, offentlig rätt, affärsjuridik och processer inom sagda områden. Advokatbyrån har mycket hög kompetens samt stor vana att leverera juridiska tjänster inom dessa områden.

Advokatfirman Attoff Law AB

Attoff Law har flerårig erfarenhet inom arbetsrätt och anlitas av svenska och internationella bolag med behov av kvalificerad specialistrådgivning inom arbetsrätt. Byrån biträder bl.a. vid arbetsrättsliga frågor och upprättande av arbetsrättsliga dokument och avtal. De biträder även vid arbetsrättsliga tvister i domstol eller vid facklig förhandling som t.ex. uppsägning.

Advokatfirman Delphi KB

Advokatfirman Delphi hjälper sina klienter att genomföra företagsförvärv och fusioner. De agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad samt processar i domstol och skiljeförfaranden. Byrån har hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister.

Advokatfirman Gärde & Partners AB

Advokatfirman Gärde & Partners AB verkar i Stockholm. De utgör en fullservicebyrå inom affärsjuridik, åt såväl privat som offentlig sektor, genom att tillhandahålla både spetskompetens inom vissa rättsområden och hög kompetens inom alla förekommande rättsområden. Advokatfirman sysselsätter för närvarande 10 personer och inriktar sig bland annat mot IT-rätt.

Advokatfirman Lindahl KB

Advokatfirman Lindahl KB är en ledande svensk advokatbyrå med fullservice inom samtliga affärsjuridiska rättsområden.

Advokatfirman MarLaw AB

Advokatfirman MarLaw arbetar helt specialiserat inom marknadsrätt och immaterialrätt i vilket ingår varumärkes-, upphovs-, formgivnings-, patent- och domännamnsrätt. Firman arbetar för reklambranschen samt annonsörer och kommunikatörer hos myndigheter med kommunikationsjuridiska frågor och immaterialrätt i Sverige och globalt.

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist består av erfarna specialister med största engagemang för våra klienter och ärenden. Firman erbjuder inom sina specialistområden dels högsta specialistkunskap, dels att med kort varsel kunna åta sig uppdrag och lämna korrekt, juridisk konsultation samt även i alla uppdrag försöka skapa ett mervärde för våra uppdragsgivare.

Bird & Bird Advokat KB

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i 19 länder. Byrån täcker samtliga affärsjuridiska områden, bl.a. skatte-, avtals-, immaterial-, fastighets- och arbetsrätt. På Stockholmskontoret arbetar idag närmare 60 jurister med stor erfarenhet av att företräda offentliga aktörer såsom landsting, kommuner och kommunala bolag.

Foyen Advokatfirma KB

Foyen Advokatfirmas huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik. Firman arbetar med specialister i branschteam inom respektive område. Foyen Advokatfirma finns både i Sverige och Norge med ca 160 medarbetare.

Fürst & Partners Advokatfirma AB

Fürst & Partners Advokatfirma AB är en affärsjuridisk byrå med gedigen kompetens och erfarenhet från ett flertal juridiska områden och varierande branscher. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på svensk och internationell affärsjuridik, allmän affärsjuridik och förvaltningsrättslig juridik för offentliga institutioner och myndigheter samt processrätt.

Front Advokater AB

Front Advokater AB är en fullservicebyrå med juridisk kompetens och erfarenhet inom samtliga områden i svensk och internationell affärsjuridik. Deras främsta verksamhetsområden är offentlig rätt och upphandlingsjuridik, fastighetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt, processrätt samt bolagsrätt. Advokatbyrån har även ett nytt kontor i Stockholm.

Hellström Advokatbyrå KB

Hellströms Advokatbyrå består idag av 28 jurister. De biträder klienter inom svensk och internationell affärsjuridik samt tillhandahåller specialiserad kompetens inom olika rättsområden. Tillsammans erbjuder vi gedigen sakkunskap inom affärsjuridik och civilrätt. Vi har stor erfarenhet av att biträda klienter vid affärsförhandlingar och tvister i domstolar, nämnder samt skiljeförfaranden. Den personliga kontakten är viktig för oss.

JP Infonet AB

JP Infonet är ett svenskt informations- och kunskapsföretag som tillhandahåller informationstjänster, rådgivning och utbildning till flertalet svenska kommuner och kommunala bolag. Företagets jurister och konsulter har särskilt lång erfarenhet av rådgivning och stöd inom socialrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik.

LegalWorks Nordic AB

LegalWorks hjälper företag och organisationer med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer. De är särskilt starka inom IT/Telekom, hälsovård, forskning och utveckling. Företaget hjälper organisationer med datasäkerhetsfrågor, upphandlingsfrågor och korruption samt etik-frågor. De finns på flera håll i landet och har jurister i Stockholm, Lund, Helsingborg, Göteborg och Visby.

Rosengrens Advokatbyrå i Borås AB

Företagsinformation saknas. >>

Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB

Rutgersson Arvenberg är en affärsjuridisk advokatbyrå med gedigen erfarenhet inom affärsjuridikens olika verksamhetsområden. Verksamheten bedrivs i Gamla Stan, Stockholm. Rutgerssons jurister har omfattande erfarenheter från tjänstgöringar inom domstolsväsendet, arbetsgivarorganisationer, försäkringsbolag, bank- och kreditmarknadsföretag, advokatbyråer och som chefsjurister inom näringslivet.

WSP Sverige AB

WSP Sverige är specialiserade på miljörätt och har i många år bistått företag inom olika branscher och offentliga verksamheter med miljöjuridisk rådgivning med mera. De arbetar bland annat med frågor som tillståndsärenden gällande miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, löpande lagbevakning, strategianalyser, ansvarsfrågor i samband med förorenade områden samt löpande miljöjuridisk konsultation. Bolaget håller även utbildningar inom miljörättens område.

Tillbaka till Juridiska tjänster 2016