Ramavtalsområde

Postförmedlingstjänster

Postförmedlingstjänster 2013 och 2013-2 gör att din posthantering är säkerställd.med ett stort antal posttjänster från väl etablerade leverantörer. Ramavtalens stora förtjänster är både det omfattande utbudet och den administrativa vinningen. En egen upphandling inom området är både tids- och resurskrävande.

Information december 2017: Ny postförordning vid årsskiftet

Den nya förordningen träder i kraft 1 januari 2018. Läs mer här.

Ramavtalet för Postförmedlingstjänster 2013 omfattar:

 • Brevförsändelser, rikstäckande, A-post
 • Brevförsändelser, rikstäckande, B-post
 • Brevförsändelser, lokalt, A-post
 • Brevförsändelser, lokalt, B-post
 • Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post*
 • Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post*
 • Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post*
 • Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post*
 • Posttidning B, sorterad, B-post
 • Posttidning B, osorterad, B-post
 • Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE
 • Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution

*Dessa delar ingår även i Postförmedlingstjänster 2013-2. Se bilagan Leverantörer per avropsberättigad myndighet under avtalsinformationen längst ned på sidan för ytterligare vägledning.

Ramavtalet för Postförmedlingstjänster 2013-2 omfattar:

 • Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post*
 • Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post*
 • Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post*
 • Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post*
 • Oadresserad direktreklam (ODR)
 • Paketförmedling
 • Kurir- och budtjänster

*Dessa delar ingår även i Postförmedlingstjänster 2013. Se bilagan Leverantör per anbudsområde under avtalsinformationen längst ned på sidan för ytterligare vägledning.

Avropa och beställ via rangordning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du enligt befintlig rangordning. Efter avropsanmälan tar respektive leverantör kontakt med angiven kontaktperson hos er för hantering av alla praktiska frågeställningar. Mer om rangordning

Avrop sker via en leverantör per anbudsområde/tjänst och geografiskt område.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

För att underlätta i avropsarbetet har vi tagit fram mallar och rutinbeskrivningar. Dessa dokument hittar du som bilagor nedan.

Ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013 samt 2013-2 är förlängt till 2018-10-12.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-03-02 till 2018-10-12

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
PostNord Sverige AB
Namn:
Curt Lindqvist
Telefon:
+46 (0)10 436 64 15
:
Visa avtalet i Tendsign
Prolog Kommanditbolag
Namn:
Charlotte Deighton
Telefon:
+46 (0)10 110 16 13
:
Visa avtalet i Tendsign
Västsvensk Tidningsdistribution KB
Namn:
Anders Edman
Telefon:
+4631625545
:
Visa avtalet i Tendsign
BRING CITYMAIL SWEDEN AB
Namn:
Victor Lundin
Telefon:
08-7094300
:
Visa avtalet i Tendsign
123 Media AB
Namn:
Robin Tördell
Telefon:
+46 (0)8-448 11 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Mediaporten AB
Namn:
Ronny Söder
Telefon:
+4642329960
:
Visa avtalet i Tendsign
Norrbottens Media Distribution AB
Namn:
Mattias Ternstedt
Telefon:
0703733639
:
Visa avtalet i Tendsign
MarknadsKontakt i Värmland AB
Namn:
Stina Remnerud
Telefon:
+46 (0)54 69 09 90
:
Visa avtalet i Tendsign
Skaraborgs Marknadskonsult Aktiebolag
Namn:
Mikael Kürzl-Palmborg
Telefon:
+46500445471
:
Visa avtalet i Tendsign
Svensk Hemleverans Handelsbolag
Namn:
Mattias Ternstedt
Telefon:
+46
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-10-13 till 2018-10-12

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
PostNord Sverige AB
Namn:
Curt Lindqvist
Telefon:
+46 (0)10 436 64 15
:
Visa avtalet i Tendsign
Västsvensk Tidningsdistribution KB
Namn:
Anders Edman
Telefon:
+4631625545
:
Visa avtalet i Tendsign
BRING CITYMAIL SWEDEN AB
Namn:
Victor Lundin
Telefon:
08-7094300
:
Visa avtalet i Tendsign
Norrbottens Media Distribution AB
Namn:
Leif Bergström
Telefon:
0920-262700
:
Visa avtalet i Tendsign
Västerviks Lokalpost HB
Namn:
Mattias Lätt
Telefon:
049034044
:
Visa avtalet i Tendsign
Svensk Hemleverans Handelsbolag
Namn:
Mattias Ternstedt
Telefon:
+46
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Vanliga frågor

Finns det någon rangordning på ramavtalet?

Nej. Endast en leverantör är tilldelad per anbudsområde. Om SKI:s avtal inte tillgodoser den upphandlande myndighetens behov, ber vi att få hänvisa till att göra en separat upphandling.

Vad gäller för utskick av oadresserad reklam

För avrop av utskick av oadresserad direktreklam (ODR) och samhällsinformation enligt ramavtalen för Postförmedling 2013 och 2013-2 gäller tjänsteområde 13.

Hur fungerar det med hämtning av försändelser? Måste vi ha två leverantörer som hämtar?

Svar:
Den tilldelade parten för tjänsteområde 12, hämtning frän UM/UE ska användas.
UM kan avtala så att en leverantör hämtar alla försändelser, och sedan lämnar vidare de försändelser som de själva inte skall dela ut.
Regler för exempelvis A-post gäller ändå. All denna typ av frågor går att lösa i direkt dialog med leverantörerna

Kan vi vara trygga med att A-post delas ut dagen efter, om ny leverantör hämtar/delar ut den?

Svar:
Ja, detta fungerar. Regelbundna mätningar görs på denna tjänst för att säkerställa kvalitet.

Vad gäller för REK?

Svar:
Det är en tilläggstjänst. Endast PostNord har offererat tilläggstjänster. Det går att göra avtal om att annan leverantör ombesörjer hämtning av REK. Om annan leverantör hämtar REK och lämnar vidare till PostNord, börjar PostNords ansvar gälla först när de har tagit emot den rekommenderade försändelsen. Denna typ av frågor går att lösa i direkt dialog med leverantörerna.

Hur tvingande är tjänsteområde 13, Oadresserad Direkt Reklam?

Fråga:
Om vi har utskick som vi önskar ska bli utdelat mitt i veckan utan annan reklam – vem ska vi anlita? Tilldelad leverantör har oftast utdelning på helgerna och tillsammans med annan reklam. Kan vi anlita PostNord och deras tilläggstjänst?

Svar:
Försändelsen ska levereras till mottagarens brevlåda inom tre (3) vardagar efter dag för postinlämning, detta har de accepterat i och med att de lämnat anbud i upphandlingen. Se definitionen av ODR i FFU:

Oadresserad direktreklam (ODR)
Med oadresserad direktreklam (ODR) avses inrikes oadresserade reklamförsändelser eller samhällsinformation som väger högst 2 kg. Samhällsinformation delas även ut till mottagare som undanbett sig reklam. Minsta distribution och utdelning av oadresserad reklam är 250 st. försändelser. Försändelsen ska levereras till mottagarens brevlåda inom tre (3) vardagar efter dag för postinlämning.

Tidpunkter för inlämning och utdelning måste Upphandlande myndighet och den tilldelade leverantören komma överens om.

Gällande geografiska områden och sorterade sändningar.

Fråga:
Gällande tjänsteområde 5-8 Osorterad och sorterade sändningar.
Vad gäller för geografiska området? Vilken leverantör ska vi lämna in en sändning (även lokalpost) till om vår printleverantör ligger utanför vårt eget geografiska område Landsting/Region eller Kommun.

a) Printleverantören finns i det geografiska området Landsting/Region Kronoberg och breven ska delas ut till adressat i Landsting/Region Stockholm?
b) Printleverantören finns i det geografiska området Kommun Värnamo och ska delas ut till adressat i kommun Uppsala?

Svar:
Om man har utskriftstjänster på en annan ort i Sverige än den ort man har sitt säte/huvudsakliga verksamhetsområde (t.ex. säte i Stockholm men utskriftstjänster i Helsingborg) ska försändelserna lämnas till den leverantör som vunnit området där försändelserna ska delas ut. Detta innebär att om en försändelse exempelvis trycks på Strålfors i Ljungby ska separering av försändelserna ske (om leverantören inte är rikstäckande), så att de försändelser som leverantören kan dela ut lämnas till den leverantör som vunnit utdelning för denna tjänst, resten av försändelserna ska gå till den leverantör som har vunnit rikstäckande distribution. Antagen leverantör ansvarar för att meddela tryckeriet de postnummer som denne täcker.
Se dock särskilda regler om s.k. mellandistribution om den upphandlande myndigheten avropar från SKI:s ramavtal Utskriftstjänster 2011.

Gällande geografiska områden och utdelande leverantör

Fråga:
Gällande Tjänsteområde 3 och 4 Brevförsändelser Lokalt A- respektive B-post.
Vad gäller för geografiska området? Vilken leverantör ska distribuera lokala posten om den är inlämnad i t ex:
a) Landsting/Region i Stockholm och ska delas ut till adressat i södra Sverige?
b) Kommun i Södra Sverige och ska delas ut till adressat i annan kommun i södra Sverige?

Svar:
Den leverantör som ska hämta posten i Stockholm gör så. Den leverantör som vunnit området där UM har sitt huvudsakliga område delar ut posten. De försändelser som denne inte kan dela ut skall leverantören då lämna över till den rikstäckande leverantören (PostNord) så att försändelserna kan delas ut i rätt tid. Om leverantören som vunnit utdelningen av försändelserna inte är samma leverantör som vunnit hämtning, skall hämtningsleverantören lämna vidare försändelserna till korrekt leverantör.

Frankering med frankeringsmaskiner

Fråga:
Vad gäller för oss som har egna frankeringsmaskiner och önskar frankera med dem samt eventuellt "posta" försändelserna i Postens brevlådor. Kan frankostämplad post ingå i "Hämtning"?

Svar:
Den leverantör som skall hämta försändelser har också rätt till ersättning för denna tjänst. Det betyder att UM som använder sin frankeringsmaskin riskerar dubbel debitering.

I de fall man kan ställa om frankeringsmaskin till annan leverantörs märkning, kan detta göras avseende den leverantör som blivit tilldelad. Kontakta leverantör och/eller frankeringsleverantör för instruktion.

Om UM "tar hem" tjänsten och frankerar i frankeringsmaskin, för att sedan själva lägga försändelser på brevlåda, är detta något SKI inte kan ha synpunkt på. Det är i så fall ett val som UM fattar själv.
Rikstäckande brev som frankeras med frankeringsmaskin, distribueras med PostNord. De kan ingå i hämtning.

Tjänsteområde 12 Hämtning av brevförsändelser

Fråga:
Tjänsteområde 12 Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution
Gäller det alla brevförsändelser? Om inte - vilka är undantagna och varför?

Svar:
Den leverantör som har vunnit hämtning, tar med sig försändelserna. De försändelser som leverantören själv kan att dela ut, delas ut. Resten lämnas vidare.
REK är en typ av försändelser som inte kan delas av någon annan än PostNord.

Däremot kan en annan leverantör lämna över dessa till PostNord efter överenskommelse med leverantör.
Detsamma gäller för andra tilläggstjänster, t ex brev till utlandet, osv, som inte ordinarie leverantör kan erbjuda.

Nöjda användare av Postförmedlingstjänster 2013

När vi på SKI tar fram ett nytt ramavtal gör vi det med förhoppningen att det ska förenkla, underlätta och effektivisera din vardag. Här kan du läsa om när Postförmedlingstjänster 2013 kommit till stor nytta.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC