Artiklar om Arbetssätt

 • Kontinuerlig uppföljning av ramavtalen

  Vi genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt.

 • Nytt leverantörsfokus ger bättre ramavtal

  Hösten 2017 börjar SKL Kommentus Inköpscentral skicka ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), går till alla de företag som tittat på upphandlingen, även de som valt att inte lämna anbud. NAGI är en del i SKI:s strategiska satsning på att fånga upp leverantörsperspektivet i upphandlingsarbetet.

 • Elenergi 2014

 • Praktisk nordisk inköpssamverkan i stöpsleven

  I början av 2000-talet arbetade jag på Finansdepartementet med att bl.a. försöka underlätta gränsöverskridande kommunalt samarbete. Ett fokusområde var ökad samverkan mellan de båda gränskommunerna Haparanda och Torneo i norra Sverige
  respektive Finland.

 • Därför arbetar SKL Kommentus Inköpscentral med kategoristyrning

  SKI har gått över till kategoristyrning i våra upphandlingar då metoden ger långsiktiga, bättre ramavtal och affärer.

 • Våra tio etiska regler

  Vi har tio etiska regler som genomsyrar hela vår verksamhet från hur vi arbetar inom våra affärsområden till hur våra konsulter förhåller sig till våra kunder och uppdrag.

 • Rangordning

  Rangordning är en ordning för tilldelning av kontrakt i ett avtal. Rangordning är en vanlig fördelningsnyckel för ramavtal som har flera ramavtalsleverantörer. Du som ska avropa och beställa varor och/eller tjänster på ett ramavtal med rangordning börjar med att kontakta den leverantör som står rangordnad som nummer ett.

 • Redovisning av omsättning

  Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss, antingen månads- eller kvartalsvis.

 • System för uppföljandekontroller har utvecklats

  Processen i vårt system med uppföljandekontroller av etiska och sociala krav har under hösten utvecklats. Nytt är att vi nu inleder kontrollerna med en kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Under hösten har vi också fått fler kommuner som deltar i systemet. Vi önskar dem varmt välkomna.

 • För leverantörer

  Vi upphandlar på nationell nivå för upp till 7 miljarder kronor årligen. Vill du bli leverantör på våra ramavtal börja med och bevaka våra upphandlingar. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla kommuner och landsting. Du får även hjälp med marknadsföring av dina varor och tjänster.

 • Nyhetsbrev SKL Kommentus Arbetsrätten

  Här kan du registrera dig till vårt nyhetsbrev SKL Kommentus Arbetsrätten.

 • Att vara ramavtalsleverantör

  När en upphandling är utvärderad och klar meddelar vi vilka leverantörer som blir ramavtalsleverantörer. Att vara ramavtalsleverantör innebär att du har en del förväntningar och krav på dig som du ska följa.

 • Vårt arbetssätt

  Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting, regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. För att ha rätt att tillämpa våra ramavtal måste ni som upphandlande myndighet i förhand bekräfta ert intresse att tillämpa ramavtalet.

 • OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

 • Mina sidor

  Här anmäler du bland annat avrop och laddar ner rapporter för uppföljandekontroll av etiska och sociala krav. Börja med att logga in nedan om du inte redan är inloggad. På mina sidor kan du även ändra vissa av dina kontaktuppgifter. Beroende på vilken behörighet du har, kan du utföra olika uppgifter till exempel anmäla och avanmäla avrop. Du som är inloggningsansvarig har möjlighet att administrera dina kollegors konton.

 • Vårt arbetssätt och hur du kan ta del av våra ramavtal

  Här har vi samlat information till dig som vill ta del av våra ramavtal och som är upphandlare, beställare eller leverantör. Här kan du också läsa om hur vi på SKL Kommentus Inköpscentral arbetar med samordnad upphandling.

 • Använda ramavtal trots att man inte är avropsberättigad

  Det finns flera upphandlingar som vi genomfört fram till juni 2012 som ett stort antal upphandlande myndigheter inte har rätt att avropa ifrån. Det klargjordes i och med en dom i Förvaltningsrätten. Nedan får du veta vad som gäller för dessa ramavtal och hur du använder de, rent juridiskt.

 • Anmäl intresse HR- & chefsguiden

  Har du frågor eller önskar en presentation av HR- & chefsguiden, fyll i webbformuläret och skicka in det så kontaktar vi dig inom kort.

 • Samlingssida

  Nedan hittar du samtliga frågor och svar rörande domen i Datacom-målet. Det finns även frågor och svar som relaterar till domen som hur detta påverkar SKI:s arbetssätt, befintliga ramavtal och redan gjorda avropsanmälningar etcetera.

 • Om inrapportering av omsättning

  Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss, antingen månads- eller kvartalsvis.

 • Våra aktiviteter

  Här kan du anmäla dig till våra seminarier, utbildningar och övriga aktiviteter.

 • Så blir du ramavtalsleverantör

  Alla företag kan bli en av våra ramavtalsleverantörer. Det första du ska göra är att hitta en upphandling som passar er verksamhet. Sedan lämnar du ett anbud på den. Det gör du via upphandlingssystemet Tendsign.