Artiklar om Hållbarhet

 • Hållbarhetskollen på studiebesök hos kycklingproducent i Thailand

  Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the World" (Swedwatch Report 76, 2015) pekade på att migrantarbetares rättigheter kränktes i fabriker som exporterar kyckling till den svenska marknaden. Med anledning av detta beslutade Hållbarhetskollen och landstingens samordning av sociala krav i upphandling för att låta genomföra revision av två livsmedelsleverantörer under 2016.

 • Vi tar ansvar för hållbarhet

  Vi på SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet i upphandling. För oss är det viktigt att bedriva ett proaktivt hållbarhetsarbete så att vi kan stödja våra kunder i att minska deras miljömässiga och sociala fotavtryck.

 • Bojkott hjälper inte migrantarbetarna i Thailand

  Att bojkotta kycklingindustrin i Thailand hjälper inte migrantarbetarna i deras dåliga arbetsförhållanden. Snarare tvärtom. Istället ska vi, tillsammans och i dialog med leverantörerna, verka för att förbättra situationen för dem.

 • Vi åker på vårturné!

  Under våren håller vi seminarier under temat hållbarhet på fyra olika ställen i Sverige.

 • Boka Upphandlingsdagarna 2016 med oss så får du en 1000-lapp tillbaka!

  I januari träffas återigen landets offentliga upphandlare och inköpare på Upphandlingsdagarna. Myndigheter, organisationer samt leverantörer möts på denna mötesplats där kontakter knyts, information delas ut eller tas emot och framtida affärer etableras. Och självklart deltar SKL Kommentus.

 • Vi åker på vårturné!

  Under våren håller vi seminarier under temat hållbarhet på fyra olika ställen i Sverige.

 • EU-projekt till Norrbotten för mer miljöanpassad upphandling

  GreenS är ett Horizon2020-projekt finansierat av EUs forsknings- och innovationsprogram med partners i åtta länder; Sverige, Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. Projektet startade juni 2015 och avslutas i maj 2018.

 • Kommuner och landsting når regeringsmål 100 år försent

  I samband med att Miljöfordon Syd tillsamans med Bisnode presenterar resultatet av "Miljödiagnos 2015" slår man fast att regeringens mål om fossilt bränsleoberoende nås först 2130.

 • Fokus på miljö i ny möbelupphandling

  Möbelavtalet är ett av de mest använda i SKI:s basportfölj. Det befintliga Möbler 2013 löper till sommaren 2018, vilket innebär att en ny upphandling pågår. Möbler 2017 drivs med ett utpräglat miljö- och hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning.

 • System för uppföljandekontroller har utvecklats

  Processen i vårt system med uppföljandekontroller av etiska och sociala krav har under hösten utvecklats. Nytt är att vi nu inleder kontrollerna med en kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Under hösten har vi också fått fler kommuner som deltar i systemet. Vi önskar dem varmt välkomna.

 • EU-projekt till Norrbotten för mer miljöanpassad upphandling

  GreenS är ett Horizon2020-projekt finansierat av EUs forsknings- och innovationsprogram med partners i åtta länder; Sverige, Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. Projektet startade juni 2015 och avslutas i maj 2018.

 • Sociala krav har följts upp för persondatorer

  Stockholms läns landsting har följt upp de sociala krav som ställs i deras avtal med leverantören Atea om persondatorer. Liknande krav har även vi på SKL Kommentus inköpscentral i vårt ramavtal Arbetsplatser, klienter och surfplattor. Landstingets arbete påbörjades i februari 2015 efter att de fått kännedom om missförhållanden i fabriker i Kina.

 • Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

  Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the World" beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

 • Att häva avtal är inte första steget

  Med anledning av den senaste tidens inlägg om upphandling av thailändsk kyckling och hur man kan komma tillrätta med de missförhållanden som Swedwatch konstaterat vad gäller arbetsvillkor för migrantarbetare, vill vi klargöra följande sakförhållanden.

 • Hållbar upphandling

  SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågorna framåt. Vi på inköpscentralen strävar alltid efter att minska negativa effekter på miljö, hälsa och arbetsvillkor i våra upphandlingar. Vi följer även upp om kraven efterlevs under avtalstid.

 • Uppföljning av kemikaliekrav på vårt ramavtal Lekmaterial 2013

 • Hållbarhetsmingel på SKL Kommentus

  På SKL Kommentus första hållbarhetsmingel den 17 september var Dells CSR ansvarige från USA, Deborah Albers, inbjuden att berätta om hur man jobbar med sociala krav i leverantörskedjan.

 • Medlemskap inspirerar våra hållbara upphandlingar

  SKL Kommentus, med Peter Nohrstedt och Olof Molander, har blivit invald för ännu en treårsperiod som medlem i den rådgivande kommittén inom FN:s program för hållbar upphandling. Insynen i hur man gör på andra håll i världen blir till stor nytta i vårt dagliga arbete.

 • Hållbart samhälle vann i Almedalen

  Inför hösten kastar vi en blick i backspegeln och reflekterar kort över Almedalsveckan i somras.

 • Stort intresse för kommande Hållbarhetsdagar

  Hur blir våra affärer mer hållbara? - en viktig fråga som bygger på en god planering där uppföljningsarbetet ofta är det mest underskattade momentet. För hur bra än kraven på hållbarhet är i förfrågningsunderlag och ramavtal kommer graden av hållbarhet slutligen att avgöras i hur väl leverantörer och beställare följer upp de krav som ställts. Det är också temat för våra fyra SKL Kommentus-dagar i vår.

 • Resursbrist gör miljö- och sociala krav till papperstigrar

  Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar.
  Men i var tredje upphandling följs kraven inte upp.
  – Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på kommunernas och landstingens gemensamma inköpscentral SKL Kommentus.

 • Hållbarhetskollen

  Alla människor har rätt till bra arbetsförhållanden. Men vi vet idag att det finns människor som utnyttjas och far illa i sitt arbete. Ofta handlar det om slavliknande anställningsförhållanden, barnarbete och avsaknad av säkerhetsutrustning. Därför är det viktigt att vi ställer sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. Vi behöver också följa upp för att se att kraven efterföljs.

 • Fossilfritt 2030 – en utmaning att anta

  Transportsektorn står idag för hela 30 % av de totala klimatutsläppen. 17 mars 2017 presenterade Regeringen sin promemoria "Bränslebytet" där man föreslår att det nationella målet om en 70 % minskning av klimatutsläppen till 2030 ska nås genom
  effektivisering, elektrifiering av fordonsflottan och ökning av andelen hållbara biobränslen.

 • Framtidens drivmedel

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) anordnade ett seminarium på temat "Framtiden drivmedel" den 24 februari. Energimyndigheten presenterade den rapport som man tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt lade fram till Regeringskansliet.

 • Uppförandekod för leverantörer

  Vi tar ansvar för att främja en hållbar utveckling och vill verka för att de varor och tjänster som våra kunder köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. SKL Kommentus har därför tagit fram en uppförandekod för leverantörer som används i våra ramavtal.

 • Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

  Peter Nohrstedt har anställts på SKL Kommentus som hållbarhetsansvarig. Som tidigare vice VD och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet var han ansvarig för uppbyggnaden och förvaltningen av det nationella stödet för hållbar och miljöanpassad offentlig upphandling sedan starten 2003.

 • Vi tar ansvar för hållbarhet

  Vi på SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet i upphandling. För oss är det viktigt att bedriva ett proaktivt hållbarhetsarbete så att vi kan stödja våra kunder i att minska deras miljömässiga och sociala fotavtryck.

 • Uppföljningssystemet byter namn till Hållbarhetskollen

  I dag lanserar vi "Hållbarhetskollen", ett nytt namn på SKL Kommentus uppföljningssystem. Tjänsten, som tidigare benämndes som "Systemet för uppföljandekontroller av etiska och sociala krav", förväxlades ofta med vårt ramavtal med samma namn. Med det nya namnet kommer tjänsten och ramavtalet tydligare skiljas åt.

 • Kyckling från världens kök – reserapport från Bangkok

  Peter Norstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus och Pauline Göthberg, nationell samordnare för landstingens och regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling, har skrivit en reserapport som sammanfattar de möten som gjordes vid ett studiebesök i Thailand i januari 2017.

 • Hållbar upphandling

  SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågorna framåt. Vi på inköpscentralen strävar alltid efter att minska negativa effekter på miljö, hälsa och arbetsvillkor i våra upphandlingar. Vi följer även upp om kraven efterlevs under avtalstid.