Artiklar om LOU inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Får en upphandlande myndighet ha ramavtal som löper parallellt med SKIs?

  Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.

 • Åsa Edman invald i regeringens expertgrupp

  Regeringen påbörjar nu en utredning av de nationella reglerna för upphandling och överprövning, alltså av de regler som inte styrs av några EU-direktiv. Åsa Edman från SKL Kommentus är en av experterna som deltar i arbetet.

 • Vinster i välfärden 9 nov 17.00-19.00

  Kom och lyssna på Johan Höök, huvudsekreterare för regeringens utredning om vinster i välfärden. Johan kommer att prata om den del som berör offentlig upphandling i utredningen. Under kvällen bjuder vi på buffé, öl, vin och alkoholfritt.

 • Om offentlig upphandling

  Offentlig upphandling utgår ifrån EU:s upphandlingsdirektiv. Alla upphandlande myndigheter måste följa dessa direktiv samt andra applicerbara lagar och regler vid en upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenörer. Ett av syftena med offentlig upphandling är att få ut mer av varje skattekrona vilket bland annat sker genom EU:s regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU.

 • Blir det ett stopp för överprövningar nu?

  Det pågår flera parallella utredningar just nu som rör upphandling. Intressant är den som heter Ökad effektivitet i upphandlingar i samband med överprövning (Dir. 2013:105), även kallad Överprövningsutredningen. Ursprungligen skulle utredningen vara klar den 15 juni 2014, men vi får vänta lite längre på resultatet.

 • Ny rutin gör handlingar mer tillgängliga

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat att införa nya villkor om rätt för anbudsgivare i en upphandling att ta del av övriga anbudsgivares anbud och anbudsansökningar. Villkoren gäller för upphandlingar som annonseras från och med januari 2017.

 • Nu blir det enklare att möblera skolor och kontor!

  SKI har tecknat nytt ramavtal (Möbler 2013) för möbler till förskolor, skolor
  och kontor. Nu kan drygt 600 kommuner och landsting/regioner med bolag enkelt
  möblera eller kompletteringsmöblera sina lokaler.

 • Rangordning

  Rangordning är en ordning för tilldelning av kontrakt i ett avtal. Rangordning är en vanlig fördelningsnyckel för ramavtal som har flera ramavtalsleverantörer. Du som ska avropa och beställa varor och/eller tjänster på ett ramavtal med rangordning börjar med att kontakta den leverantör som står rangordnad som nummer ett.

 • Den blomstertid nu kommer

  Det är inte bara den kommande blomstertiden och sköna semesterdagar som står för dörren. Efter över tre års arbete med att etablera en modern och effektiv inköpscentral för kommunerna och landstingen kan vi förhoppningsvis nu koncentrera oss helt på att göra goda affärer.

 • Tips till Diskrimineringsombudsmannen

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kontaktat oss med frågor efter ett anonymt tips om att vårt ramavtal Bemanningstjänster 2012-2 skulle kunna leda till åldersdiskriminering.

 • För upphandlare

  För att din kommun eller landsting* ska ha rätt att använda våra ramavtal ska ni betala en årlig serviceavgift till oss. Genom avgiften har du möjlighet att avropa på samtliga våra ramavtal som vi tar fram under året.

 • Förnyad konkurrensutsättning

  Förnyad konkurrensutsättning är ett beställningssätt som gör det möjligt för dig att göra en bättre affär för din specifika beställning. Vid förnyad konkurrensutsättning får ramavtalsleverantörerna konkurrera på nytt utifrån dina behov. Kortfattat bjuder du som beställare in leverantörerna att lämna anbud igen.

 • Nya utmaningar på flera sätt

  Tillbaka på plats efter en härlig sommarsemester är det dags ta del av förslagen "Nya regler om upphandling" som syftar till att genomföra de nya EU-direktiven om offentlig upphandling samt upphandling inom försörjningssektorerna (Ds 2014:25 samt SOU 2014:51). Förslagen är ute på remiss och senast den 1 oktober ska 119 remissinstanser, varav SKI är en, lämna synpunkter.

 • För beställare

  Innan du avropar från våra ramavtal ska ansvarig hos er anmäla avrop från det ramavtal du vill använda. Själva avropsförfarandet ser olika ut beroende på vilket ramavtal du väljer att utnyttja.

 • Två lika ramavtal

  Hur ska man veta vilket ramavtal man ska använda när det finns två lika inom ett ramavtalsområde?

 • Effektiv upphandling kan bli en del av välfärdens finansiering

  Nu närmar sig valet och välfärdsfrågorna tar då naturligtvis ett ganska stort utrymme. Stora satsningar utlovas och tillgången på resurser debatteras flitigt. Däremot hörs det nästan ingenting om hur vi kan skapa mera resursutrymme genom effektiviseringar och bättre kostnadsmedvetenhet.

 • Offentlighetsprincipen

  SKL Kommentus omfattas inte av offentlighetsprincipens bestämmelser som rör utlämnande av allmänna handlingar.

 • Så arbetar vi med LOU

  Vi följer lagen om offentlig upphandling, LOU, när vi genomför upphandlingar av ramavtal.

 • After work Upphandling av mellanhänder

  After work-minglet 7 dec har temat Upphandling av mellanhänder. Konkurrentverket och Upphandlingsmyndigheten kommer och pratar om upphandling av mellanhänder är förenligt med upphandlingslagstiftningen.

 • Ökad flexibilitet vid val av fördelningsnyckel skapar bättre förutsättningar för goda affärer

  Krönika skriven av advokat Joakim Lavér och jur. kand. Anton Johansson, Hannes Snellman Advokatbyrå.

 • E-arkiv på agendan i Sundsvall

  En dag i september hade vi på SKI glädjen att få träffa både kommuner och landsting från Sundsvall med omnejd för att prata e-arkiv och IT-konsulter länkat till våra ramavtal inom dessa områden.