Artiklar om Ramavtalskategori inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Vägmärken 2015

  På gamla vägmärken är ofta reflexförmågan kraftigt försämrad, därför är det viktigt att de byts ut med jämna mellanrum. Ramavtalen ger tillgång till marknadens ledande aktörer inom vägmärken, med kapacitet att leverera. Du kan beställa från ett välsorterat utbud som ger extra skydd i trafiken.

 • Kontorsmaterial

  Ramavtalet Kontorsmaterial 2014 erbjuder dig ett brett urval artiklar inom kontorsmaterial och dess produktgrupper.

 • Annonsförmedlingstjänster

  Via ramavtalet Annonsförmedlingstjänster 2014-2 kan du avropa diverse förmedlingstjänster av annonser. Ramavtalet omfattar såväl förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer som strategisk medierådgivning.

 • Lekmaterial

  Via ramavtalet för lekmaterial kan du beställa material inom produktgrupperna leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. Avrop sker genom rangordning.

 • Datormaterial inkl. tonerkassetter

  Vårt ramavtal Datormaterial inklusive tonerkassetter 2014 erbjuder dig datormaterial, skrivartillbehör och ergonomiska tillbehör.

 • Lekplatsutrustning

  Via ramavtalet för lekplatsutrustning får du tillgång till park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö och parker och andra offentliga miljöer utomhus. Detta till ett bra pris. Höga krav är även ställda på material, säkerhet och slittålighet.

 • Våra aktiviteter

  Välkommen att anmäla dig till våra aktiviteter. Vi informerar om upphandlingar och ramavtal via telefonkonferenser, bolagsdagar, beställardagar och seminarier.

 • Vad händer i det Europeisk samarbetet för en standardisering av internetprotokoll för Trygghetslarm

  Nedan en kort rapport från Peter Wallström, medlem i SEK, Svensk Elstandard och expert i Cenelec, TC79, WG4 och Product Owner vid Doro Care AB.

 • Uppföljning av HVB-hem positivt för flera

  SKl har nyligen publicerat upphandlingen Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014. Uppföljningen av HVB-hem blir enklare och eventuella brister tydliggörs. För många är detta en välkommen tjänst.

 • Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

  Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

 • Därför arbetar SKL Kommentus Inköpscentral med kategoristyrning

  SKI har gått över till kategoristyrning i våra upphandlingar då metoden ger långsiktiga, bättre ramavtal och affärer.

 • Barnvaccin

  Via ramavtalen får du tillgång till vaccinerna inom det nationella vaccinationsprogrammet. Du avropar vaccinerna på rekvisition från ramavtalet vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

 • Litteratur

  Med ramavtalet för litteratur får biblioteken enkel tillgång till böcker och ljudböcker på såväl svenska som utländska språk. Även om e-böcker är på stark frammarsch kommer efterfrågan för den traditionella formen fortsätta, både gällande skönlitteratur och fackböcker. Genom litteraturavtalen kan ditt bibliotek möta låntagarnas önskemål.

 • Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

  Detta ramavtal vänder sig till statliga myndigheter som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration. Med avtalet kan du som avropar vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

 • Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

  Enligt lag ska alla kommuner följa upp de HVB-hem som de gör placeringar på. Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014 vänder sig till dig som vill ha stöd i detta viktiga arbete. Ramavtalet består av en helt ny konsulttjänst, där konsultens uppdrag är att kontrollera, granska och upptäcka avvikelser. Med tjänsten uppmärksammas din kommun på eventuella brister i HVB-verksamheterna så förbättringar kan göras. Kvalitetssäkringen blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som ska bo där.

 • Utskriftstjänster

  Det här avtalet vänder sig till dig som är behov av att skicka ut brevförsändelser och fakturor, såväl postalt som digitalt. Hela hanteringen samlas hos en leverantör och spar både resurser, tid och miljö.

 • Banktjänster

  Det här ramavtalet vänder sig till dig som söker ett heltäckande banktjänstavtal. Du får tillgång till banker som kan leverera lösningar inom två delområden - banktjänster och förbetalda kort. Tjänsteutbudet är omfattande och avropet går att forma efter ditt behov.

 • Möbler

  Via det här avtalet kan du beställa möbler till förskola, skola, vård och omsorg, kontorsmöbler, värdeskåp, möbler för förvaring och arkivering samt arbetsstolar. Du beställer enkelt direkt från leverantören.

 • Beställardag för möbler i Jönköping

  Den 14 oktober välkomnade vi ett antal kunder och leverantörer till vår beställardag i EFG:s lokaler i Jönköping. Dagens mycket givande diskussioner kretsade kring de frågor och utmaningar som uppstår när man som beställare ska genomföra ett avrop.

 • Parkmaskiner och gräsklippare

  Ramavtalet fyller behovet av såväl redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. Maskinparken kan anpassas utifrån dina behov vad gäller storlek, prestanda, särskild utrustning och redskap.

 • Ett komplett ramavtal för allt inom pension

  Januari 2017 ska det vara klart att avropa från vårt nya ramavtal för pensionsadministration och försäkring – Pension 2016.

 • Samarbete som kan ge nytt ramavtal med beläggningsföretag

  20% av Sveriges gatu- och vägnät ägs och underhålls av kommunerna. Efter ett brett intresse från kommuner och flera leverantörer inleds nu arbetet med att upphandla ett nationellt ramavtal på drift- och underhållsbeläggning.

 • Bemanningstjänster 2012 - Prisjustering

  Från och med den 1 oktober 2014 höjs priserna i ramavtalet Bemanningstjänster 2012 i enlighet med ramavtalsvillkoren, där årlig prisjustering kan göras efter första avtalsåret.

 • Järnhandelsvaror

  Avtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till verksamheten. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

 • Läromedel

  Beställ tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk via våra läromedelsavtal. Du kan även köpa tillhörande komponenter. Beställ enkelt via leverantörernas webbutiker. Ramavtalet erbjuder även rabatter för alla beställningar, inte bara för terminsbeställningar.

 • Entrémattor

  Genom ramavtalet för entrémattor kan du köpa skrapmattor, köpa eller förhyra entrémattor och logomattor samt tjänster som tvätt och utbytesservice. Avrop på avtalet sker genom rangordning som är uppdelat på geografiska områden.

 • Resebyråtjänster 2014

  Med ramavtalet Resebyråtjänster 2014 kan du boka flyg-, tåg-, buss- och båtresor, anslutningstransporter, hyra av fordon, hotellrum och konferensarrangemang med mera till förmånligt pris.

 • Kopieringspapper inkl. pall

  Det här avtalet erbjuder dig kopieringspapper hos en leverantör. Du kontaktar leverantören direkt för beställning efter dina behov.

 • Skolmaterial

  Skolmaterial 2014-2 erbjuder dig ett brett urval artiklar inom traditionellt skol- och arbetsmaterial som barn och elever använder i sin utbildning. Produktutbudet baseras på behovet under hela skoltiden, från förskole- och skolverksamhet upp till gymnasium.

 • Förbrukningsartiklar 2014

  Det här är ett ramavtal som täcker ditt behov av medicinska förbrukningsartiklar inom exempelvis äldreomsorg, förskola/skola och landsting. Produkterna sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument.

 • Telefoni 2013-2

  Det här är ett användbart ramavtal när du behöver nya telefoner till ett konkurrenskraftigt pris. Avtalet ger tillgång till ett brett sortiment av såväl fasta som mobila telefoner med tillbehör, tjänster och olika operativsystem. För att göra det ännu enklare kan telefonerna vara färdigkonfigurerade med bland annat e-postadresser och SIM-kort vid leverans.

 • Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

  Kommuner behöver fortlöpande underhålla sina gator, cykelvägar och parkeringsplatser. Vatten är alla vägars och gators största fiende och på senare tid har problem med avvattning blivit allt mer aktuellt. Behoven av förebyggande åtgärder som förhindrar nedbrytningen av gator har fått en allt högre prioritet.

 • Trygghetslarm och larmmottagning

  Detta ramavtal möjliggör att äldre och funktionsnedsatta kan bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten. Syftet med Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal.

 • Elenergi

  Våra ramavtal för elenergi vänder sig till dig som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration under kontraktstiden. Med avtalen kan du vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

 • Boka in SKI på lokala och regionala aktiviteter

  Vi som arbetar med regionalt inköpsstöd på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) anordnar gärna aktiviteter ute hos er i landet, förslagsvis i samband med ett verksamhetsmöte.

 • Man kan lita på våra ramavtal

  Göra om och göra bättre är temat för kommande upphandlingar. Det är viktigt att felaktigheter rättas till och att både villkor och avropsformen blir bättre. Inom flera områden kommer det även fortsatt att krävas en förnyad konkurrensutsättning för att lokala behov ska kunna tillgodoses. Vi kommer speciellt att arbeta med hur den förnyade konkurrensutsättningen ska kunna göras enklare och hur stödet till beställarna ska bli bättre i kommande upphandlingar.

 • Kiruna först ut att avropa på högre hus

  Nu ska det byggas högre hus i Kiruna som är första kommun att avropa på del B i ramavtalet Bostadshus 2016.

 • Energikonsulter 2013

  Via ramavtalet för energikonsulter kan du beställa skräddarsydda energikonsulttjänster till förmånliga villkor. Du kan exempelvis beställa energideklarationer och kartläggning av din verksamhets fullständiga energiförbrukning och miljöpåverkan. Det underlättar dessutom att möta skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet.

 • Eldningsprodukter och drivmedel i bulk

  Via ramavtalen för eldningsprodukter och drivmedel i bulk kan du beställa petroleum- och biobaserade eldningsprodukter och drivmedel. Du får dessa levererade i bulk, via tankbilsservice, direkt till din lokala anläggning.

 • Våra ramavtal och kategorier

  Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier enligt nedan. Inom varje kategori är fem avtal synliga. Vill du se fler väljer du "Visa alla ramavtal".

 • Fordon

  Via ramavtalen för fordon får du tillgång till ett brett utbud av fordon, inklusive elbilar, till förmånliga priser. Ramavtalen omfattar både person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

 • Serviceåtgärder behövs på vissa dieselmotorer

  Volkswagen Group Sverige har meddelat oss att vissa fordonsmodeller kommer att behöva genomgå en serviceåtgärd.

 • Arkivforum bästa kunskapsutbytet för e-arkiv

  Under Arkivforum var vi som vanligt på plats då konferensen är ett bra tillfälle att både ge och få nyttig kunskap om digital arkivering. Information som vi sedan kan använda till vårt befintliga ramavtal e-arkiv 2013 och den kommande upphandlingen e-arkiv 2016.

 • Mölndal först ut med e-arkiv på ramavtal

  Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKIs ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

 • Stationstankning 2014

  Via ramavtalet för stationstankning kan du beställa leverans av drivmedel samt övriga produkter via bensinstation. Avtalet ger dig som kund mycket konkurrenskraftiga rabatter på drivmedel. Du får avtalad rabatt på listpris eller pumppris, per anbudsområde och geografiskt område.

 • VA-material 2015

  Ramavtalet för VA-material täcker produktbehovet vid anläggnings-/installationsarbete samt reparation och underhåll av kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Avtalets kompletta sortiment till förmånliga priser och villkor bidrar till det viktiga samhällsarbetet med stora byggnadsprojekt likväl som utvecklingen av befintliga miljöer.

 • Inkassotjänster

  Det här är ett ramavtal för dig som efterfrågar en helhetslösning inom inkasso - med en leverantör för samtliga ingående delar. Sammanfattningsvis innebär det att du lämnar över dina fordringar till leverantören som sedan förvaltar dem under resten av avtalstiden.

 • Förpackningsprojektet

  Ramavtalet för förpackningsprojektet omfattar antibiotika och saltlösningar i nya förpackningar. Via ramavtalet får du tillgång till nya förpackningar som har mindre förväxlingsrisk än tidigare förpackningar. Detta bidrar till att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården.

 • Rekryteringstjänster

  Ramavtalet omfattar rekryteringstjänster för totaluppdrag och för enskilda steg i rekrytering, som exempelvis annonsering, intervju och urval.

 • Ljuskällor

  Med ramavtalen för ljuskällor kan du beställa all belysning till offentliga utrymmen som skolor, arbetsplatser och idrottsanläggningar. Merparten av avtalsprodukterna är framtagna för att skona miljön.