Artiklar om Regionalt ramavtal

 • Korttidsboende STIC 2018

  Denna upphandling av särskilda boendeformer förenat med vård och omsorg gör vi på uppdrag av STIC:s medlemskommuner.

 • Företagshälsovård STIC 2014

  Ramavtalet företagshälsovård avser en oberoende experttjänst inom arbetsmiljö och rehabilitering. Genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa kan företagshälsovården förebygga och undanröja hälsorisker på din arbetsplats.

 • Solavskärmning STIC 2016

  Solavskärmning STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna. Syftet är att täcka deras behov av solavskärmning.

 • Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2016

  Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Avtalet ska täcka tillfälliga behov av personal inom vård och omsorg.

 • Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016

  Detta ramavtal ska tillhandahålla arbeten och entreprenader av ledningsrenoveringar för trycksatta VA-ledningssystem.

 • Fler ser värdet med STIC:s regionala ramavtal

  Stockholms Inköpscentral, STIC, har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnas upphandlingar efter regionala behov och gemensamma ramavtal tas fram. Idag ingår elva av länets kommuner i STIC, och fler tillkommer löpande.

 • Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

  Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

 • Nyheter från vårt Skånekontor

  Sedan den 5 maj erbjuder vi nu ett nytt regionalt ramavtal inom området däck och däckservice för kommuner, bolag och landsting/regioner i Skåne och inom Kalmar kommun.

 • Rivningsentreprenader STIC 2016

  Det här ramavtalet vänder sig till dig som sköter kommunens behov gällande rivnings- och saneringsarbeten. Avtalet har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna.

 • Korttidsboende STIC 2014

  Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har Korttidsboende STIC 2014 tagits
  fram.

 • Informationstjänster STIC 2017

  Denna upphandling ska tillgodose löpande behov av informations- och kommunikationstjänster till kommunerna som är anslutna till STIC.

 • Tvätteritjänster STIC 2016

  Tvätteritjänster STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna. Syftet är att täcka deras behov av tvätteritjänster.

 • Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

  Kommuner behöver fortlöpande underhålla sina gator, cykelvägar och parkeringsplatser. Vatten är alla vägars och gators största fiende och på senare tid har problem med avvattning blivit allt mer aktuellt. Behoven av förebyggande åtgärder som förhindrar nedbrytningen av gator har fått en allt högre prioritet.

 • Offentlig belysning STIC 2015

  Ramavtalet innebär att din kommun kan lägga ut ansvaret för den offentliga belysningen på entreprenad. Leverantören åtar sig att upprätthålla en drift- och personsäker, estetisk och ekonomisk offentlig belysning med minimal miljöpåverkan. Följden blir god trafiksäkerhet och allmän trygghet för kommunens invånare.

 • Beredskapstjänst inom vård och omsorg STIC 2016

 • Våra ramavtal och kategorier

  Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier enligt nedan. Inom varje kategori är fem avtal synliga. Vill du se fler väljer du "Visa alla ramavtal".