Upphandlingar

Här hittar du planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är överprövad eller har blivit avbruten. Vi lanserar kommande års planerade upphandlingar i slutet av varje kalenderår.

Status:

Välj kategoriområden som du är intresserad av:

Aktuella annonser

Vi annonserar våra upphandlingar i det elektroniska upphandlingssystemet Visma Opic.

Våra annonser på Opics webbplats

Upphandlingsplan 2018-2019

Se våra planerade upphandlingar och kommande ramavtal i upphandlingsplanen 2018-2019.