IT-konsulttjänster 2016

För att tillgodose våra kunders behov av IT-konsulttjänster omfattar vår upphandling ett brett utbud av tjänster. Den här upphandlingen är tänkt att ersätta befintligt ramavtal IT konsulttjänster 2012.

It konsulter

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar initialt IT-konsulttjänster inom områdena

  • verksamhetsutveckling och strategi
  • ledning och styrning
  • systemutveckling, förvaltning och infrastruktur
  • arkitekter
  • informationssäkerhet
  • användarbarhet, information och webb

Omfattningen kan komma att ändras en del efter förstudien är genomförd, eller grupperas under andra rubriker, men i stora drag kommer upphandlingen att täcka dessa områden.

Varför upphandlar vi IT-konsulter?

Upphandlingen syftar till att täcka IT-konsultbehovet hos kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Vi vill också med det här ramavtalet göra det enklare för våra kunder att beställa konsulttjänster genom vårt ramavtal istället för att göra en egen upphandling.

Extern remiss i samarbete med IT & Telekomföretagen

Inför upphandlingen av IT-konsulttjänster 2016 har SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en extern remiss under september-oktober 2017. Det innebär att marknadens aktörer har fått möjlighet att tycka till om ett preliminärt förfrågningsunderlag innan vi annonserar upphandlingen och efterfrågar anbud. Endast konkurrensneutrala synpunkter som förbättrar kvaliteten på underlaget kommer att beaktas. Därmed kan vi öka kvaliteten, samt minska risken för oklarheter och felaktigheter i förfrågningsunderlaget innan upphandlingen annonseras.

Då det enligt lagen om offentlig upphandling inte är möjligt att göra väsentliga förändringar i underlagen efter att annonsering av upphandling har skett, var detta ett bra tillfälle för branschen att komma med synpunkter.

Med anledning av att det finns tusentals leverantörer på den svenska marknaden och att vår administrativa kapacitet att ta emot och hantera synpunkter är begränsad, genomförde vi denna remiss i samarbete med branschorganisationen IT & Telekomföretagen, inom Almega.

IT & Telekomföretagen hjälpte därför oss med att göra ett urval av leverantörer på marknaden som ska representera allt från små och medelstora till stora bolag. Dessa leverantörer fick sedan möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter i ett svarsformulär som vi utformat med frågeställningar runt förfrågningsunderlaget. IT & Telekomföretagen bjöd även in tio av de deltagande leverantörerna för att diskutera inkomna synpunkter med oss den 18 oktober.

För att säkerställa transparens och likabehandling publicerar vi allt material som ingår som underlag i remissen, så att det är tillgängligt för alla.

Du hittar mer information om den externa remissen under rubriken Underlag extern remiss till höger. Där kan du ladda ner utkast till förfrågningsunderlag, ifyllda svarsformulär, presentationsunderlag och ljudinspelning från mötet med de deltagande leverantörerna hos IT & Telekomföretagen den 18 oktober.

Vänligen observera att den externa remissen är avslutad och att det inte längre är möjligt att delta.

Tidplan för upphandlingen

Arbetet med förfrågningsunderlaget pågår. Avtalsstart beräknas till juli 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Magnus Wallbert

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 66
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom digitalisering samt IT-produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC