Storköksutrustning 2016

Via ramavtalet för storköksutrustning kan du köpa utrustning för exempelvis storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. Avtalet håller hög kvalitet gällande funktion, produkter, sortiment och service. De följer även Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för storkök.

Information januari 2018: Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning för målnummer 14495-17

Av de sju ansökningar om överprövning till Förvaltningsrätten i Stockholm juni 2017 har nu en avslagits. Detta gäller ansökan med målnummer 14495-17. Vi inväntar fortfarande dom för resterande målnummer 14749-17, 14750-17, 14753-17, 14755-17, 14758-17 och 14760-17 som angett samma grunder för sin talan.

Tidigare ramavtal för storköksutrustning löpte ut mars 2017. Vi har arbetat för att den avtalslösa tiden skulle bli så kort som möjligt, men med överprövningarna har avtalsstarten för Storköksutrustning 2016 försenats ytterligare. Vi beklagar de eventuella negativa följderna för din verksamhet.

Läs mer om Konkurrensverkets utredning om storkökskartell under Relaterad information.

Om upphandlingen Storköksutrustning 2016

Det nya avtalet kommer att omfatta sju olika anbudskategorier:

  • Diskmaskiner
  • Kyla
  • Värme
  • Beredning
  • Inredning
  • Servering
  • Samtliga kategorier

Varför upphandlar vi storköksutrustning?

Storköksutrustning ingår i vår basportfölj. Portföljen innehåller avtalstyper vi anser vara särskilt intressanta. Genom att ställa korrekta miljö- och funktionskrav får vi till ett bra avtal som är lätt att använda för våra avropsberättigade parter. Med möjlig volym för leverantörerna erbjuder de konkurrenskraftiga priser, samtidigt som upphandlande myndigheter inte behöver göra denna typ av upphandling själva.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är överprövad.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2016-09-29
  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jan Jäderberg

Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 14
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC