Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

Våra ramavtal för barnvaccin A och B löper ut 2018 och en gemensam vaccinupphandling med Region Skåne är påbörjad. Eftersom avtalsstart blir september 2019 gör SKI även upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 med giltighetstid juni 2018-september 2019. På så sätt kan vi säkra vaccintillgången för beställarna utan avbrott.

Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A upphör juni 2018 och Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - B i december 2018. Vi beräknar ha det tillfälliga ramavtalet på plats Q2 2018.

Om upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

Upphandlingen omfattar

  • konjugerat pneumokockvaccin
  • vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib) och Hepatit B (sexvalent vaccin)
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
  • vaccin mot Hepatit B för både barn och vuxna
  • vaccin mot rotavirus

Det pågår även en diskussion om hanteringen av avtal för HPV-vaccin. När beslut är fattat kommer vi informera om detta.

Varför upphandlar vi vaccin?

Tillgången och distributionen av barnvaccin i Sverige behöver säkerställas. Med upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 undviker vi en avtalslös period innan det gemensamma ramavtalet med Region Skåne träder i kraft. Läs mer om Barnvaccinprogrammet 2018 här

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är nu annonserad. Målsättningen är att ramavtalet blir färdigt under Q2 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktperson

Charlotte Dagnäs

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 86
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC