Förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning är ett beställningssätt som gör det möjligt för dig att göra en bättre affär för din specifika beställning. Vid förnyad konkurrensutsättning får ramavtalsleverantörerna konkurrera på nytt utifrån dina behov. Kortfattat bjuder du som beställare in leverantörerna att lämna anbud igen.

Vid förnyad konkurrensutsättning bjuder du som beställare in leverantörerna i ramavtalet att lämna anbud igen enligt villkoren i ramavtalet. Det innebär att de får konkurrera på nytt utifrån dina behov, i praktiken en "miniupphandling".

Förnyad konkurrensutsättning på olika sätt

Man kan göra en förnyad konkurrensutsättning på olika sätt. Det kan vara alltifrån en enkel prisförfrågan till en mer avancerad förfrågan där andra villkor än pris värderas.

Man får, vid behov, specificera villkoren och komplettera dessa med andra villkor. Villkoren måste dock vara angivna i förfrågningsunderlaget som ligger till grund för ramavtalet.

Du ser vilka kriterier som du får lov att värdera av beställarinstruktionen. För de flesta av våra ramavtal finns avropsstöd och beställarinstruktioner som bilagor till ramavtalen. I dem finns information om hur den förnyade konkurrensutsättningen ska gå till för det specifika ramavtalet.

Kommentarer (2)

Cecilia Hermansson Nilsson

1. Skrivet den 8 oktober 2015 kl. 08.28

Leverantörerna har ingen automatisk rätt att ansöka om överprövning efter en förnyad konkurrensutsättning. Rätten finns om den avropande myndigheten lagt in en s.k frivillig avtalsspärr. Den är som namnet antyder frivillig att tillämpa.
MVH
Cecilia

Stefan Eriksson

2. Skrivet den 10 september 2015 kl. 08.33

Hej!
Vad menar ni med "i de flesta fall en avtalsspärr" Är det alltid så att förnyad konkurrens medför att leverantörer kan överpröva?

Stefan Eriksson stefan.eriksson@timra.se

Skriv en kommentar