För upphandlare

För att din kommun eller landsting* ska ha rätt att använda våra ramavtal ska ni betala en årlig serviceavgift till oss. Genom avgiften har du möjlighet att avropa på samtliga våra ramavtal som vi tar fram under året.

  • I slutet av oktober varje år skickas en faktura till våra kunder (inloggningsansvariga) och i vissa fall skickas även information till kommunchef/landstingsdirektör/regiondirektör eller bolagets VD.
  • Genom betalning av denna faktura (senast den 31/12) har din myndighet/enhet visat den aktiva handling som behövs för att bli avropsberättigad på de ramavtal som annonseras under det kalenderår som fakturan avser.
  • När fakturan är betald har du rätt (men inte skyldighet) att använda våra ramavtal.
  • Om din myndighet inte betalat serviceavgiften vid årsskiftet kan du betala in den senare under året. Det innebär att du blir avropsberättigad på alla de upphandlingar som vi genomför under året, från och med det datum du ansluter dig.
    Mejla om du glömt betala fakturan.
  • Inför varje upphandling kan du göra en så kallad avstegsanmälan. Det innebär att du inte är avropsberättigad på det/de avtal du väljer bort. Avstegsanmälan går att göra fram till dess att upphandlingen är annonserad. Du hittar information om våra planerade och pågående upphandlingar på vår webbplats.
    Du får även en påminnelse om avsteganmälan via e-post i samband med att vi påbörjar arbetet med förfrågningsunderlaget.
  • Du ser vilka avtal du och din organisation är avropsberättigade på när du loggar in på Mina sidor.

* Innefattar kommuner, landsting, regioner och deras bolag.

Kommentarer (9)

Conny Callin

1. Skrivet den 7 juli 2017 kl. 11.49

Hej Morgan,
Vårt ramavtal Möbler 2013 omfattar inte gardiner. Kanske har du sammanblandat vårt ramavtal med någon annan myndighets ramavtal.
Med vänlig hälsning/Conny

morgan månthen

2. Skrivet den 6 juli 2017 kl. 15.18

Hej Conny
Jobbar på Kinnarps i Östersund
Kan du se om vi är med på avtalet gällande gardiner i Region JH eller om de har någon annan lokal butik de handlar av.

Morgan Månthen

morgan månthen

3. Skrivet den 6 juli 2017 kl. 15.18

Hej Conny
Jobbar på Kinnarps i Östersund
Kan du se om vi är med på avtalet gällande gardiner i Region JH eller om de har någon annan lokal butik de handlar av.

Morgan Månthen

Conny Callin

4. Skrivet den 8 juni 2017 kl. 10.56

Hej Hanna, Statliga myndigheter finns inte med i den krets som normalt är avropsberättigade på SKIs ramavtal. Samtliga avropsberättigade finns angivna i särskild bilaga till respektive ramavtal. Med vänlig hälsning/Conny

Hanna

5. Skrivet den 15 februari 2017 kl. 15.55

Hej!
Kan statliga myndigheter avropa från era ramavtal?

Jesper Elvén

6. Skrivet den 9 mars 2016 kl. 08.27

Hej!
Göteborg stad är avropsberättigade på många ramavtal hos oss men det krävs att bolagen själva är det också. Detta sker genom att betala serviceavgiften till oss. Renova AB har hittills inte gjort detta.

MVH
Jesper Elvén
SKL Kommentus Inköpscentral

Tommy Karlsson

7. Skrivet den 8 mars 2016 kl. 16.42

Hej , är Göteborgs stad med tillhörande bolag och förvaltningar ansluten ?
Alternativt, om ej, är Renova AB med tillhörande dotterbolag ansluten ?
Renova AB org nr 556108-3337

Mvh
Tommy Karlsson

Louise Korswall

8. Skrivet den 15 januari 2015 kl. 13.59

Hej Sandra!
Nårab har inte betalat in serviceavgiften och är därmed inte avropsberättigade för någon av våra upphandlingar. Ni kan betala in avgiften nu och bli avropsberättigade på alla kommande upphandlingar.
Mvh,
Louise

Sandra Persson

9. Skrivet den 15 januari 2015 kl. 10.59

Hej!
Jag undrar om vårt kommunal bolag är ansluten till era ramavtal. Företaget heter Norra Åsbo Renhållningsbolag med förkortningen Nårab och har org. nr. 556185-3499

Skriv en kommentar