Avtal och upphandlingar

Våren 2013 påbörjade vi samarbetet i Stockholms inköpscentral STIC. Samarbetet innebär att vi tar fram upphandlingar och avtal efter sådana behov som finns hos deltagande kommuner. Avtalen kan vara både i vårt egna namn eller vara ett ombudsavtal. Båda formerna av avtal kan användas av kommuner som är anslutna till STIC.

På den här sidan har vi listat vilka avtal som finns och vilka upphandlingar som är planerade att genomföras. Mer information om respektive avtal presenteras på webbplatsens sidor om ramavtal. Du kommer dit direkt genom att klicka på respektive avtalsnamn nedan.

Pågående ombudsavtal

Pågående avtal

Pågående upphandlingar för ombudsavtal

Pågående upphandlingar