Om inrapportering av omsättning

Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss, antingen månads- eller kvartalsvis.

Rapportera via länk på vår webbplats

Det ska finnas en person hos er som är ansvarig för att rapportera omsättningen till oss.

Första vardagen i varje månad får den som är utsedd som rapporteringsanvarig e-post med en klickbar länk till ett webbformulär för rapportering.

Rapporteringen ska vara oss tillhanda senast den 15:e alternativt den 25:e i varje månad beroende på avtal.

Rapportering av försäljning - steg för steg

Rapportera din omsättning genom att:

  1. öppna/klicka på bifogad länk i e-postbrevet
  2. fyll i webbformuläret
    - gör dina val i rullgardinsmenyerna
    - klicka "lägg till" för att registrera ditt val
  3. när du är klar med rapporteringen för aktuell månad klicka "skicka"

Observera att försäljning på avtalet ska rapporteras för varje avropande enhet och myndighet.

Rapportera även om du inte sålt något

Om du inte har någon omsättning att rapportera ska du ändå fylla i webbformuläret.

  1. öppna/klicka på bifogad länk i e-postbrev
  2. klicka på "ingen försäljning"
  3. klicka "ok" i rutan som sedan kommer upp som heter "Inrapportering statistik"

Flera anbud ska du sammanställa

Om du som leverantör lämnat flera anbud i en upphandling måste du sammanställa redovisningen per verksamhet till en total redovisning som omfattar samtliga verksamheters omsättning.

Den totala omsättningen ska vara indelad per kommun.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar