Nyheter

Här kan du läsa samtliga nyheter från koncernen SKL Kommentus. Det vill säga pressmeddelanden och övriga nyheter från oss samt våra dotterbolag. Du kan även starta en prenumeration på vårt nyhetsbrev, följa nyheter via rss-flöden och ladda ner pressbilder för fri publicering.

 • 3 mars 2015 | Ramavtal

  Expertgruppen på möbelmässan

  0
  Vi besökte möbelmässan tillsammans med några av medlemmarna i den expertgrupp som vi arbetat med kring vårt möbelavtal "Möbler 2013".
 • 3 mars 2015 | Ramavtal

  Utökat lokalt stöd i Jönköpingsregionen

  0
  Det ska vara lätt att göra rätt, det är det inte alla gånger, vare sig på lokalt eller nationellt upphandlade avtal. Krångliga avtal minskar möjligheten till kontroll och det kräver större insatser vid inköp från upphandlarna än vad dessa har tid till, säger vår nyanställde projektkonsult Björn Isaksson…
 • 3 mars 2015 | Böcker

  Stora vinster för öppna myndigheter

  0
  Offentlighetsprincipen är den svenska demokratins flaggskepp. Men hur står sig egentligen öppenheten i dessa dagar, när en stor del av myndigheternas arbete präglas av integritetsskydd, IT-säkerhet och en omfattande sekretess?
 • 3 mars 2015 | Ramavtal

  Man kan lita på våra ramavtal

  0
  Göra om och göra bättre är temat för kommande upphandlingar. Det är viktigt att felaktigheter rättas till och att både villkor och avropsformen blir bättre. Inom flera områden kommer det även fortsatt att krävas en förnyad konkurrensutsättning för att lokala behov ska kunna tillgodoses. Vi kommer speciellt…
 • 3 mars 2015 | Krönika

  Vår konkurrenskraft och hur vi använder våra dagar och kompetenser

  0
  Diskussioner om Sveriges tillväxt och innovationskraft och om framtidens arbetsmarknad till både form och innehåll har intensifierats under det gångna året såväl i Sverige som internationellt. På detta ämne skriver månadens gästkrönikör i vårt nyhetsbrev, Lars Wiigh, EU-ansvarig och Affärsutvecklingschef…
 • 25 februari 2015 | Upphandling

  Otillåtet att direktupphandla när inga svar inkommer vid förnyad konkurrensutsättning

  0
  Konkurrensverket, KKV, har tagit ställning till om en upphandlande myndighet har rätt att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det inte kommit in några svar vid en förnyad konkurrensutsättning, eller då de svar som har kommit in har varit olämpliga. Svaret är nekande och utgör…
 • 20 februari 2015 | Utbildningar

  Fåtal platser kvar Concept 2, Certifierad upphandlare

  2 kommentar
  Fåtal platser kvar till vår utbildning Concept 2, Certifierad upphandare. Nästa utbildningstillfälle börjar den 8 mars.
 • 11 februari 2015 | LOU | Ramavtal | Arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal

  Tips till Diskrimineringsombudsmannen

  0
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kontaktat oss med frågor efter ett anonymt tips om att vårt ramavtal Bemanningstjänster 2012-2 skulle kunna leda till åldersdiskriminering.
 • 6 februari 2015 | Upphandling

  Vi skriver avtal med Sida

  0
  AffärsConcept är stolta över att tillsammans med två andra duktiga leverantörer tilldelats ramavtal med Sida.
 • 5 februari 2015 | Övrigt

  Välkommen till SKL Kommentus Just Nu

  4 kommentar
  SKI-Nytt har sedan vi startade Inköpscentralen 2011 varit vår informationskanal till kunder, leverantörer, politiker och en stor grupp av personer som varit intresserade av att följa vår verksamhet. Informationen har huvudsakligen speglat aktuella händerser i inköpscentralens verksamhet. Nyhetsbrevet…