Nyheter

Här kan du läsa samtliga nyheter från koncernen SKL Kommentus. Det vill säga pressmeddelanden och övriga nyheter från oss samt våra dotterbolag. Du kan även starta en prenumeration på vårt nyhetsbrev, följa nyheter via rss-flöden och ladda ner pressbilder för fri publicering.

 • 5 februari 2015 | Ramavtal

  Leverantör med tidigare avtalsbrott utesluts!

  3 kommentar
  I upphandling av Flytt och Transport 2014 förkastade Stockholms Inköpscentrals (STIC) anbudet från ICM Kungsholms AB på grund av att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen, alltså 10 kap. 2 § 4p LOU.
 • 4 februari 2015 | Ramavtal

  Mölndal först ut på ramavtalet E-arkiv

  0
  Vårt avtal för e-arkiv ger alla kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag chansen att ta ett stort kliv in i framtiden med sina organisationer!
 • 4 februari 2015 | LOU | Ramavtal | Krönika

  Får en upphandlande myndighet ha ramavtal som löper parallellt med SKIs?

  0
  Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.
 • 4 februari 2015 | Krönika

  Fortsatt ökning av sjukskrivningar

  0
  Peter Wallenskog, VD Inner Sweden, entreprenör med mångårig ledarerfarenhet från både näringsliv, föreningsliv och försvarsmakten har skrivit en krönika på ovanstående tema till vårt nyhetsbrev.
 • 3 februari 2015 | Utbildningar

  Fåtal platser kvar till Concept 1, Diplomerad upphandlare

  0
  Fåtal platser kvar till vår populära utbildning Concept 1, Diplomerad upphandlare. Nästa utbildningstillfälle börjar den 17 februari.
 • 3 februari 2015 | Upphandling

  AffärsConcept skriver ramavtal med Landskrona stad

  0
  Vi glada att som ensam leverantör skrivit ramavtal med Landskrona stad för att under avtalsperioden hjälpa till med upphandlingar av bygg- & anläggningsentreprenader, IT samt varor och tjänster.
 • 29 januari 2015 | Upphandling

  AffärsConcept upphandlar åt Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB

  0
  AffärsConcept har tillsammans med en annan duktig leverantör blivit ramavtalsleverantör åt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
 • 28 januari 2015 | Blanketter

  Ny blankett för utomlänsvård

  0
  Blanketten remiss/betalningsförbindelse är nu omarbetad. SKL:s styrelse beslöt hösten 2014 att godkänna ett reviderat riksavtal för utomlänsvård och att rekommendera landstingen och regionerna att godkänna och tillämpa avtalet som gäller från den 1 januari 2015.
 • 28 januari 2015 | Blanketter

  Nya betygsblanketter

  0
  Den 1 december trädde nya föreskrifter (SKOLFS 2014:50) i kraft som avser utformningen av terminsbetyg. För betygskatalogen gäller samma föreskrifter som tidigare (SKOLFS 2011:123) och där har inte några ändringar gjorts.
 • 28 januari 2015 | Upphandling

  AffärsConcept upphandlar åt Norrtälje kommun

  0
  Vi är glada att tillsammans med två andra duktiga konsultföretag tilldelats ramavtal som Entreprenadupphandlare åt Norrtälje kommun i projektet Norrtälje hamn.