Våra aktiviteter

Vi tycker att mässor, event och seminarier är bra forum för att träffa kunder, beställare och leverantörer. De ger också tillfälle att nätverka med andra inom offentlig upphandling. På den här sidan hittar du information om de mässor och event som vi deltar i under året samt de seminarier som vi själva anordnar.

Upphandlingsdagarna 31 jan-1 feb

Snart är det dags för på Upphandlingsdagarna på Kistamässan i Stockholm. SKL Kommentus finns på plats, kom och träffa oss i vår monter B:33.

Den 1 februari talar Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus, på mässan under seminariespåret "Upphandling som verktyg".

Upphandling som verktyg för en effektiv digitalisering av välfärden

Digitaliseringen av välfärdens tjänster är en viktig förutsättning för att klara kvalitet och leveranser men de resurser som vi har till förfogande. SKLs senaste ekonomiska rapport visar att det kommer att saknas 59 miljarder till välfärden 2021. För att lyckas effektivisera med hjälp av digitala lösningar måste vi ta tillvara innovation, utveckla partnerskap och bygga nya leverantörsmarknader – och hur vi arbetar med upphandling blir en central strategisk fråga.

SKL Kommentus deltar i en gemensam satsning med SKL och Inera för att stärka digitaliseringssamarbetet i offentlig sektor. Olika upphandlings- och inköpsmodeller kan bli intressanta verktyg för att driva utvecklingen framåt. Olika pågående projekt och case kommer att presenteras.

Kl. 15:00 – 15:30

Sal: M7