Våra aktiviteter

Vi tycker att mässor, event och seminarier är bra forum för att träffa kunder, beställare och leverantörer. De ger också tillfälle att nätverka med andra inom offentlig upphandling. På den här sidan hittar du information om de mässor och event som vi deltar i under året samt de seminarier som vi själva anordnar.

  • SKL Kommentus Inköpscentral - Halvdagsseminarium 11 april

Ämne: Hållbar leverantör 2.0 - fullbokat

Ort: Stockholm

  • AffärsConcept - Frukostseminarium 12 april

Ämne: Att lämna anbud i offentlig upphandling - läs mer och anmäl dig här

Ort: Göteborg

  • Sveriges Offentliga Inköpares Årskonferens 16-18 april

Vi ställer ut på SOIs årskonferens i Jönköping. Kom och träffa oss i vår monter. Mer info publiceras inom kort.

Ort: Jönköping

  • Skolsköterskekongressen 19-20 april

Vi ställer ut på Skolsköterskekongressen, kom och träffa oss i vår monter EH:03.

Ort: Stockholm

  • AffärsConcept - Frukostseminarium 24 april

Ämne: Arbetsrättsliga villkor - vad gäller?

Ort: Göteborg

  • SKL Kommentus Inköpscentral - Halvdagsseminarium 25 april

Ämne: Hållbar leverantör 2.0

Ort: Göteborg

  • AffärsConcept - Frukostseminarium 16 maj

Ämne: Arbetsrättsliga villkor - vad gäller?

Ort: Malmö

AffärsConcept - Frukostseminarium 16 maj

Ämne: Den nya skyldigheten att utreda och förkasta onormalt låga anbud

Ort: Stockholm (detta seminarium kommer även att webbsändas)