Upphandlingschef

Annelie Dufva är upphandlingschef på SKL Kommentus Inköpscentral. Här har hon arbetat sedan 2012. I sin roll som chef har hon ansvar för både verksamhet och personal. Att jobba med människor och se medarbetare växa är några av de saker som hon gillar mest med sitt jobb.

Verksamheten på SKL Kommentus Inköpscentral är uppdelad i tre avdelningar: Kategoristyrning, Upphandling och Region. Avdelningarna har ett tätt samarbete med varandra samt med den juridiska avdelningen för framtagningen av nya nationella ramavtal.

Annelie Dufva är upphandlingschef på Upphandling. I sin roll som chef ansvarar hon för avdelningens arbete med upphandlingar och att förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut är korrekt utförda. Hon ansvarar också för avdelningens utveckling och för de 11 upphandlare som jobbar där.

– En typisk dag på jobbet kan innehålla allt ifrån att fatta beslut om avtal, utesluta leverantörer eller anbud till att hålla personalsamtal, planera och delta i kreativa diskussioner, säger Annelie.

Viktigt att stödja som chef

– Det bästa med mitt jobb är att få jobba med människor – att se dem utvecklas som personer och i sina roller. Det är också en utmaning att kunna ge tillräckligt stöd till upphandlarna i deras arbete med att ta fram korrekta förfrågningsunderlag. Viktigt är att underlagen stämmer överens med våra kunders behov, säger Annelie.

Stöd och support från företaget

Annelie har tidigare arbetat inom it-branschen och som upphandlingschef i en kommun. Dessutom har hon en utbildning som psykoterapeut. 2012 började hon som teamledare för it-upphandlingar på Kommentus Inköpscentral och därefter blev hon kategoriansvarig. Sedan januari 2015 är hon upphandlingschef på enheten för Upphandling.

– Företaget har verkligen satsat på mig. Jag hade aldrig lycktats så bra med det jag gör idag om jag inte fått rätt stöd och support från företaget. Här har jag fått en gedigen ledarskapsutbildning, säger Annelie.

Annelie trivs väldigt bra på SKL Kommentus. Hon tycker det är en bra arbetsplats med mycket glädje och gemenskap.