Artiklar om Ramavtal

 • Storköksutrustning 2016

  Via ramavtalet för storköksutrustning kan du köpa utrustning för exempelvis storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. Avtalet håller hög kvalitet gällande funktion, produkter, sortiment och service. De följer även Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för storkök.

 • VD-bloggen

 • Programvaror och programvaror som molntjänster 2014

 • Elenergi 2014

 • Kontinuerlig uppföljning av ramavtalen

  Vi genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt.

 • Krönika från SKI-Nytt

  Bäste läsare,

  Så lämnar vi snart sommaren bakom oss för den här gången. De soliga och lata dagarna ersätt med höstrusk, mejl och deadlines. Underbart, det är säsongsskiftena som gör att livshjulet snurrar brukar man säga...

 • Geografiska omgångar och omfattning Beläggningsarbeten 2015

  Beläggningsarbeten 2015 är uppdelad i fem omgångar, varav omgång 5 återstår.

 • Beställardagar

  Några gånger om året bjuder vi in till en beställardag där vi informerar om våra olika ramavtalsområden. Det är en uppskattad form där vi träffar både beställare av ramavtalen och upphandlingsansvariga i kommuner och landsting.

 • Får en upphandlande myndighet ha ramavtal som löper parallellt med SKIs?

  Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.

 • Leverantör med tidigare avtalsbrott utesluts!

  I upphandling av Flytt och Transport 2014 förkastade Stockholms Inköpscentrals (STIC) anbudet från ICM Kungsholms AB på grund av att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen, alltså 10 kap. 2 § 4p LOU.

 • Bostadshus 2016 - Nya Hus

  Nu erbjuder vi Sveriges kommuner ett ramavtal som snabbare kan råda bot på bostadsbristen. Ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya hus möjliggör köp av permanenta flerbostadshus på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Byggtiden ligger på mellan 5-11 månader.

 • Elenergi 2014

  Ramavtal Elenergi 2014.

 • Personal protective equipment 2017

  Det här är en helt ny upphandling som syftar till att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Både de som hanterar kemikalier i laboratorier samt ambulanssjukvårdare med uppgift att behandla personskador orsakade av farliga ämnen.

 • Nytt leverantörsfokus ger bättre ramavtal

  Hösten 2017 börjar SKL Kommentus Inköpscentral skicka ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), går till alla de företag som tittat på upphandlingen, även de som valt att inte lämna anbud. NAGI är en del i SKI:s strategiska satsning på att fånga upp leverantörsperspektivet i upphandlingsarbetet.

 • Måååål… 5 - 3

  Efter nästan två års arbete är nu ramavtalet för Möbler 2013 nästan i mål. I skrivande stund har ramavtal tecknats på tre möbelområden (möbler för förskola, skola och kontor). Överprövning på två områden har avslagits (vård och omsorg och arkiv) och nu väntar vi på förvaltningsrättens besked på tre områden (förvaring, arbetsstolar och värdeskåp).

 • Boka Upphandlingsdagarna 2016 med oss så får du en 1000-lapp tillbaka!

  I januari träffas återigen landets offentliga upphandlare och inköpare på Upphandlingsdagarna. Myndigheter, organisationer samt leverantörer möts på denna mötesplats där kontakter knyts, information delas ut eller tas emot och framtida affärer etableras. Och självklart deltar SKL Kommentus.

 • Avfallskärl 2014

  Nu kan du avropa marknadens modernaste avfallskärl på vårt ramavtal!

 • Nöjda bankkunder får snart nytt ramavtal

  Vi fick under 2010 önskemål från ett antal kommuner om att upphandla ramavtal för de banktjänster som kommuner och landsting använde. Vår spontana reaktion var att området passar bra för nationella ramavtal. Det mesta av tjänsterna är likartade i hela landet samtidigt som marknaden uppfattades som "uppdelad" mellan de stora aktörerna genom sina delvis unikt utformade tjänster.

 • Avtalskatalog med upphandlingsplan

  Vi har redan fått en rad positiva kommentarer om vår upphandlingsplan 2015-2016 som presenterades i förra numret av "SKL Kommentus Just nu": Nu verkar det som att ni kommer i takt med att gamla ramavtal ersätts med ny upphandling i tid, så att vi inte står avtalslösa. Bra att ni gör om och gör de nya ramavtalen bättre är de nuvarande, säger flera. Samtidigt som flera säger att det saknas områden i upphandlingsplanen som man gärna sett att vi redan skulle ha haft ramavtal på.

 • SKL Kommentus och Värmek utvecklar samarbetet

  Hållbarhet, teknikutveckling och upphandlingssystem – är några av de områden som SKL Kommentus och Värmek ser stora utmaningar inom och som nu blir föremål för ett mer fördjupat samarbete mellan bolagen.

 • Ramavtalsleverantör Prenumerationstjänster 2016

  Här hittar du en kort presentation av ramavtalsleverantören samt kontaktuppgifter.

 • Lekplatsutrustning

  Via ramavtalet för lekplatsutrustning får du tillgång till park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö och parker och andra offentliga miljöer utomhus. Detta till ett bra pris. Höga krav är även ställda på material, säkerhet och slittålighet.

 • Våra bostadshus börjar synas ute i landet

  Ramavtalet för bostadshus finns nu inte bara på papper utan i allra högsta grad i verkligheten. Det lokala bostadsbyggandet har satt fart.

 • Våra aktiviteter

  Välkommen att anmäla dig till våra aktiviteter. Vi informerar om upphandlingar och ramavtal via telefonkonferenser, bolagsdagar, beställardagar och seminarier.

 • Vägmärken 2015

  På gamla vägmärken är ofta reflexförmågan kraftigt försämrad, därför är det viktigt att de byts ut med jämna mellanrum. Ramavtalen ger tillgång till marknadens ledande aktörer inom vägmärken, med kapacitet att leverera. Du kan beställa från ett välsorterat utbud som ger extra skydd i trafiken.

 • Höstdagar med fordon i fokus

  I september och oktober samlades intressenter från kommuner, landsting och kommunala bolag som ville bli uppdaterade i vårt nya fordonsavtal Fordon 2014-2. Deltagarantalet i såväl Stockholm som Malmö slog nya rekord, vilket såklart var extra roligt.

 • Kontorsmaterial

  Ramavtalet Kontorsmaterial 2014 erbjuder dig ett brett urval artiklar inom kontorsmaterial och dess produktgrupper.

 • Anmäla avrop - så fungerar det

  Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet kan anmäla avrop via vår webbplats. Du kan även delegera avropsanmälan till en kollega. På Mina sidor har du möjlighet att göra detta. Där kan du även avanmäla er från avtal och se vad ni är avropsberättigade på.
 • Nu blir det enklare att möblera skolor och kontor!

  SKI har tecknat nytt ramavtal (Möbler 2013) för möbler till förskolor, skolor
  och kontor. Nu kan drygt 600 kommuner och landsting/regioner med bolag enkelt
  möblera eller kompletteringsmöblera sina lokaler.

 • Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

  Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.

 • Mölndal först ut på ramavtalet E-arkiv

  Vårt avtal för e-arkiv ger alla kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag chansen att ta ett stort kliv in i framtiden med sina organisationer!

 • Annonsförmedlingstjänster

  Via ramavtalet Annonsförmedlingstjänster 2014-2 kan du avropa diverse förmedlingstjänster av annonser. Ramavtalet omfattar såväl förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer som strategisk medierådgivning.

 • Lekmaterial

  Via ramavtalet för lekmaterial kan du beställa material inom produktgrupperna leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. Avrop sker genom rangordning.

 • Rutinkontroll ger klirr i kassan

  Vid en av våra rutinkontroller upptäckte vi att ABA Skol, en av leverantörerna på ramavtalet Lekmaterial 2013, inte gav avtalade rabatter på ett flertal upphandlade produkter. Felaktigheten hade pågått ända sedan avtalsstarter i maj 2014. Efter ett antal samtal medgav leverantören misstaget och meddelade att kunderna skulle gå skadeslösa.

 • Postförmedlingstjänster

  Postförmedlingstjänster 2013 och 2013-2 gör att din posthantering är säkerställd.med ett stort antal posttjänster från väl etablerade leverantörer. Ramavtalens stora förtjänster är både det omfattande utbudet och den administrativa vinningen. En egen upphandling inom området är både tids- och resurskrävande.

 • A-post, B-post, reklam och tidningar. Nytt avtal säkrar postgången kommande år!

  Med start den 13 oktober trädde SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya avtal för åtta av tolv områden inom postförmedling i kraft. Detta säkerställer våra kommuner och landstings behov av posttjänster under kommande år.

 • Dryckesautomater

  Beställ kaffeautomater, med eller utan kaffe och te, eller vattenautomater via ramavtalet för dryckesautomater.

 • Unik möjlighet till effektiv rekryteringsprocess

  Rekryteringsprocesser är omfattande och tidskrävande samtidigt som de ska vara effektiva. Här finns nu ett nytt ramavtal där kommuner och landsting får tillgång till alla eller enskilda delar av de 15 olika moment som rekryteringsprocessen kan delas upp i.

 • Bevakning och larmtjänster

  Bevakning och larmtjänster vänder sig till dig med behov av att avropa säkerhetstjänster och bevakning. Ramavtalsleverantörerna har vana av att förebygga och minska skadegörelse, som i sin tur ökar tryggheten för personal och medborgare. Utbildad säkerhetspersonal signalerar en professionell hållning i att värna lokaler och arbetsmiljöer samt omtanke om individen.

 • Datormaterial inkl. tonerkassetter

  Vårt ramavtal Datormaterial inklusive tonerkassetter 2014 erbjuder dig datormaterial, skrivartillbehör och ergonomiska tillbehör.

 • Vägsalt och dammbindningsmedel

  Det här ramavtalsområdet omfattar dammbindningsmedel, som är sommarvägsalt och halkbekämpningsmedel som är vintervägsalt. Inom området erbjuder vi två ramavtal, ett för beställning av sommarvägsalt och ett för vintervägsalt.

 • Ny rutin gör handlingar mer tillgängliga

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat att införa nya villkor om rätt för anbudsgivare i en upphandling att ta del av övriga anbudsgivares anbud och anbudsansökningar. Villkoren gäller för upphandlingar som annonseras från och med januari 2017.

 • Basportfölj - basen för klok försörjning

  Efter de många samtal som vi haft under vårens SKI-dagar har vi tagit ut de kriterier som ska vara vägledande för urvalet av ramavtalsområden som ingår i vår basportfölj av ramavtal. Basportföljen innehåller idag 26 olika ramavtalsområden där våra kunder alltid ska veta att det finns nationella ramavtal upphandlade för sin varu- och tjänsteförsörjning.

 • Postförmedlingstjänster 2013

  Ramavtal Postförmedlingstjänster 2013.

 • Postförmedlingstjänster 2013-2

 • Resebyråtjänster 2014

 • Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014

  Det här ramavtalet hjälper dig kontrollera om sociala krav enligt bland annat ILO:s kärnkonventioner uppfylls vid varuupphandlingar där varor har ursprung i högriskländer som exempelvis Kina eller Indien. Detta kan vara barn-, slavarbete eller andra dåliga arbetsförhållanden. Syftet är att kunna kontrollera om produktion sker enligt uppsatta krav dina upphandlingar.

 • Ramavtal klart för trygga trygghetslarm

  Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Många kommuner får nu äntligen börja arbetet med att ersätta de analoga larmen med de mer säkra digitala trygghetslarmen.

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder offentlig sektor tjänster inom inköp och HR-området. Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster. Vi har Hållbarhetskollen som följer upp de sociala krav som ställts i upphandlingar. Våra konsulter erbjuder kvalificerat stöd inom inköp och upphandlingsområdet. Vi erbjuder digitala tjänster som ett stöd till beslutsfattare och chefer inom arbetsrättsområdet. Vi erbjuder också utbildning inom offentlig upphandling och inom strategisk HR och kompetensförsörjning.

 • Enklare ramavtal för pension från en leverantör

  Pensioner är en komplicerad fråga för landets kommuner och landsting. Det blir inte lättare av att medarbetare med kompetens inom området går i pension. Därför har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat ett nytt ramavtal, Pension 2016, som förenklar arbetet.

 • Sök HVB-hem utifrån eget urval

  Här kan du söka och filtrera vårdgivare vid placering - som passar de krav ni ställt vid avropet på ramavtalet HVB-hem. Du kan dela in din sökning och göra urval utifrån det individuella behovet.

  Det är även möjligt att söka fritt bland anbudsgivarna.

 • AW-mingel DIS

  AW-mingel hos SKL Kommentus den 15 februari 2016. Tid: 17.00-19.00. Tema: DIS - Dynamiska inköpssystem.

 • Tips till Diskrimineringsombudsmannen

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kontaktat oss med frågor efter ett anonymt tips om att vårt ramavtal Bemanningstjänster 2012-2 skulle kunna leda till åldersdiskriminering.

 • Utökat lokalt stöd i Jönköpingsregionen

  Det ska vara lätt att göra rätt, det är det inte alla gånger, vare sig på lokalt eller nationellt upphandlade avtal. Krångliga avtal minskar möjligheten till kontroll och det kräver större insatser vid inköp från upphandlarna än vad dessa har tid till, säger vår nyanställde projektkonsult Björn Isaksson i Jönköpingsregionen.

 • SKI tecknar nationellt ramavtal för HPV-vaccin

  SKI har tecknat ramavtal för HPV-vaccin med Sanofi Pasteur MSD. Det betyder att samtliga flickor nu även fortsättningsvis kan erbjudas ett bra skydd mot livmoderhalscancer.

 • Utbildningsdag HVB

 • Telefonkonferens Läromedel

 • Sverigeturné med Upphandling24

  Nu ger vi oss ut på ny turné i landet! Tillsammans med Upphandling24 besöker vi under våren elva orter från öster till väster, från norr till söder. Under ett halvdagsseminarium får du ta del av de allra hetaste frågorna inom offentlig upphandling.

 • Nya Hus – initiativ som intresserar politiken

  Valdagen den 9 september 2018 närmar sig. Det politiska klimatet blir allt mer fokuserat. Partiernas interna arbete med att formulera mål och strategier för kommande mandatperiod är inne i ett intensivt skede.

 • SKI mot målet - Sveriges mest värdeskapande och relevanta inköpscentral

  Ramavtalschef Olof Molander skriver krönika på ovanstående tema.

 • Fortsatt öppenhet i inköpscentralens upphandlingar

  Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.

 • Rättslig förutsebarhet för inköpscentralen önskas

  Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.

 • Förväntningar på regionalt inköpsstöd från SKI

  SKI planerar inför nästa år att införa regionalt inköpsstöd. Efter att ha provat i ett år i Jönköpings- och Boråsregionen har man kommit fram till att verksamheten utvidgas till att omfatta större delar av landet.

 • Redovisning av omsättning

  Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss, antingen månads- eller kvartalsvis.

 • Samordnad upphandling spar 33 miljoner

  Nytt ramavtal för HVB börjar nu att bli klart. En upphandling där SKI som ombud för 61 kommuner genomför den samordnade konkurrensutsättningen. Det nya ramavtalet ska tillgodose deltagande kommuners huvudsakliga behov av externa placeringar. Antalet vårddygn per år är beräknade till 225 000.

 • Den blomstertid nu kommer

  Det är inte bara den kommande blomstertiden och sköna semesterdagar som står för dörren. Efter över tre års arbete med att etablera en modern och effektiv inköpscentral för kommunerna och landstingen kan vi förhoppningsvis nu koncentrera oss helt på att göra goda affärer.

 • Eskilstuna kommun på besök

  Hur får man mest nytta av SKIs arbete och vart är SKI på väg var huvudfrågorna som diskuterades när Eskilstuna kommuns upphandlingsavdelning besökte SKI i mitten av augusti.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A

 • Avstegsanmälan på ramavtal

  Vill din upphandlande myndighet/enhet inte använda alla våra ramavtal ska du göra en avstegsanmälan.

 • Rangordning

  Rangordning är en ordning för tilldelning av kontrakt i ett avtal. Rangordning är en vanlig fördelningsnyckel för ramavtal som har flera ramavtalsleverantörer. Du som ska avropa och beställa varor och/eller tjänster på ett ramavtal med rangordning börjar med att kontakta den leverantör som står rangordnad som nummer ett.

 • Hygien, papper och plastmaterial 2013

 • Lekplatsutrustning 2013

  Ramavtal Lekplatsutrustning 2013.

 • Möbler 2013

  Ramavtal Möbler 2013.

 • Så samarbetar vi med leverantörerna

  För att höja kvaliteten på våra upphandlingar och ramavtal för vi löpande dialog med befintliga och potentiella leverantörer och är intresserade av deras synpunkter.

 • Fler ser värdet med STIC:s regionala ramavtal

  Stockholms Inköpscentral, STIC, har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnas upphandlingar efter regionala behov och gemensamma ramavtal tas fram. Idag ingår elva av länets kommuner i STIC, och fler tillkommer löpande.

 • Uppföljning av HVB-hem positivt för flera

  SKl har nyligen publicerat upphandlingen Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014. Uppföljningen av HVB-hem blir enklare och eventuella brister tydliggörs. För många är detta en välkommen tjänst.

 • Upphandlingsplan 2016 – 2017 klar

  Vi har nu upphandlingsplanen för 2016 klar. Huvuddelen av de upphandlingar vi kommer att genomföra ersätter pågående ramavtal när dessa upphör.

 • Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015

  Det nya ramavtalet ersätter befintliga Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012 samt Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2013-2 som båda löper ut 31/12 2015.

 • Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

  Detta ramavtal vänder sig till statliga myndigheter som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration. Med avtalet kan du som avropar vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

 • Möbler 2017 – nu drar vi igång

  Förstudiearbetet inför kommande upphandling har nu påbörjats. Huvudfrågan vid det första kund- och leverantörsmötet i februari var hur den praktiska avropshanteringen idag fungerar och hur den kan förbättras till kommande ramavtal. Man diskuterade även formerna för hur möbler kan köpas och hur allt fler kommuners önskemål om möbelåtervinning kan hanteras.

 • Därför arbetar SKL Kommentus Inköpscentral med kategoristyrning

  SKI har gått över till kategoristyrning i våra upphandlingar då metoden ger långsiktiga, bättre ramavtal och affärer.

 • Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

  Enligt lag ska alla kommuner följa upp de HVB-hem som de gör placeringar på. Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014 vänder sig till dig som vill ha stöd i detta viktiga arbete. Ramavtalet består av en helt ny konsulttjänst, där konsultens uppdrag är att kontrollera, granska och upptäcka avvikelser. Med tjänsten uppmärksammas din kommun på eventuella brister i HVB-verksamheterna så förbättringar kan göras. Kvalitetssäkringen blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som ska bo där.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A

  Ramavtal Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A.

 • Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013

 • Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

  I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

 • Leverantörsavtal inom Trygghetslarm hävs om inte rättelse görs

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har meddelat Tunstall AB att man inom 30 dagar ska ha genomfört total rättelse i sina leveranser enligt gällande ramavtal.

 • Molnet – nu är vi snart alla där…

  Allt fler kommuner och myndigheter överväger att använda sig av så kallade molntjänster. En utveckling som SKL Kommentus Inköpscentral medverkar till genom ramavtalet "Programvaror och programvaror som molntjänst 2014" som nu är klart. Sex leverantörer står nu redo att leverera programvaror där informationen lagras i molnet.

 • För upphandlare

  För att din kommun eller landsting* ska ha rätt att använda våra ramavtal ska ni betala en årlig serviceavgift till oss. Genom avgiften har du möjlighet att avropa på samtliga våra ramavtal som vi tar fram under året.

 • Litteratur

  Med ramavtalet för litteratur får biblioteken enkel tillgång till böcker och ljudböcker på såväl svenska som utländska språk. Även om e-böcker är på stark frammarsch kommer efterfrågan för den traditionella formen fortsätta, både gällande skönlitteratur och fackböcker. Genom litteraturavtalen kan ditt bibliotek möta låntagarnas önskemål.

 • Ramavtalsleverantörer Beläggningsarbeten 2015:5

  Beläggningsarbeten 2015:5 omfattar samtliga kommuner i Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens samt Västernorrlands län. Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

 • Fyra företag får SKL:s första ramavtal för att bygga bostäder

  För första gången har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.

 • Ramavtal för bostadshus skapar innovationskraft inom industrin

  Nationella ramavtal för bostäder är mer än bra hus till rimliga priser. Det är startskottet för innovation i hela småhusindustrin.
  – Avtalet kan skapa så stora volymer att det lönar sig att utveckla ny och mer effektiv produktionsteknik, säger Pontus Eklind, VD för Hjältevadshus.

 • Yrkeskläder och skor 2016-2

  Nu tecknar vi ramavtal för delområde 3 i upphandlingen Yrkeskläder och skor 2016-2. Delområdet erbjuder ett stort sortiment arbetsskor för både inom- och utomhusbruk till yrkesgrupper som exempelvis fastighetsskötare, kökspersonal, elmontörer, renhållningsarbetare, vårdpersonal, lokalvårdare, fritids- och förskolepersonal.

 • Klimattoppmötet

  Den 30 november inleddes FN:s tjugoförsta klimatmöte. 150 stats- och regeringschefer samlas i Paris för att enas om att hejda klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.

 • Bra tryck i rören för VA-material

  Ramavtalet VA-material 2015 som blev klart för avrop tidigare i våras har fått en flygande start. Avtalsansvarig Henrik Ellung och leverantören Dahl har tydligt sett att behovet av produkter för bland annat anläggnings- och reparationsarbeten är stort. Beställningarna kommer in i strid ström.

 • Utskriftstjänster

  Det här avtalet vänder sig till dig som är behov av att skicka ut brevförsändelser och fakturor, såväl postalt som digitalt. Hela hanteringen samlas hos en leverantör och spar både resurser, tid och miljö.

 • Banktjänster

  Det här ramavtalet vänder sig till dig som söker ett heltäckande banktjänstavtal. Du får tillgång till banker som kan leverera lösningar inom två delområden - banktjänster och förbetalda kort. Tjänsteutbudet är omfattande och avropet går att forma efter ditt behov.

 • Fraktavgifter på lekmaterial från Staples

  Staples har i brev den 17 juli 2015 meddelat att de nu börjat ta betalt för de fraktavgifter som ramavtalet Lekmaterial 2013 reglerar. Avgifterna samlas i hop och faktureras kvartalsvis i efterskott. Staples tar även ut avgiften retroaktivt för tidigare leveranser sedan avtalets start (2014-05-19).

 • Barnvaccin

  Via ramavtalen får du tillgång till vaccinerna inom det nationella vaccinationsprogrammet. Du avropar vaccinerna på rekvisition från ramavtalet vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

 • Möbler

  Via det här avtalet kan du beställa möbler till förskola, skola, vård och omsorg, kontorsmöbler, värdeskåp, möbler för förvaring och arkivering samt arbetsstolar. Du beställer enkelt direkt från leverantören.

 • Beställardag för möbler i Jönköping

  Den 14 oktober välkomnade vi ett antal kunder och leverantörer till vår beställardag i EFG:s lokaler i Jönköping. Dagens mycket givande diskussioner kretsade kring de frågor och utmaningar som uppstår när man som beställare ska genomföra ett avrop.

 • Parkmaskiner och gräsklippare

  Ramavtalet fyller behovet av såväl redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. Maskinparken kan anpassas utifrån dina behov vad gäller storlek, prestanda, särskild utrustning och redskap.

 • Rätt tid att beställa parkmaskiner

  En del av våra ramavtal kan vara mer säsongsbetonade än andra. Avtalet för parkmaskiner och gräsklippare är ett sådant. När naturen blommar och växer är ständigt underhåll av parker och andra grönområden en nödvändighet. Roger Notting, Lantmännen Maskin AB, ger handfasta råd när det är dags att uppgradera maskinparken.

 • Datakommunikation 2014

  Datakommunikation 2014 består av en ny, prisvärd och säker version av Sjunet. Sjunet är det nationella kommunikationsnätet för e-hälsa som vård- och omsorgsgivare inom Sveriges kommuner, landsting och regioner använder. Utöver Sjunet går det även att avropa internetanslutningar för privata nätverk samt övrig datakommunikation på ramavtalet.

 • Vagnparksfinansiering Operationell Leasing

  Det här ramavtalet erbjuder dig uthyrning genom operationell leasing. Det innebär att det är leasinggivaren som står som ägare och har fordonen i sin balansräkning.

 • Förnyad konkurrensutsättning

  Förnyad konkurrensutsättning är ett beställningssätt som gör det möjligt för dig att göra en bättre affär för din specifika beställning. Vid förnyad konkurrensutsättning får ramavtalsleverantörerna konkurrera på nytt utifrån dina behov. Kortfattat bjuder du som beställare in leverantörerna att lämna anbud igen.

 • Avtal och upphandlingar

  Våren 2013 påbörjade vi samarbetet i Stockholms inköpscentral STIC. Samarbetet innebär att vi tar fram upphandlingar och avtal efter sådana behov som finns hos deltagande kommuner. Avtalen kan vara både i vårt egna namn eller vara ett ombudsavtal. Båda formerna av avtal kan användas av kommuner som är anslutna till STIC.

 • För leverantörer

  Vi upphandlar på nationell nivå för upp till 7 miljarder kronor årligen. Vill du bli leverantör på våra ramavtal börja med och bevaka våra upphandlingar. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla kommuner och landsting. Du får även hjälp med marknadsföring av dina varor och tjänster.

 • Bränslepellets via DIS?

  Ramavtalet Bränslepellets 2016 är nu klart för avrop via Dynamiskt inköpssystem (DIS).

 • Nyheter från vårt Skånekontor

  Sedan den 5 maj erbjuder vi nu ett nytt regionalt ramavtal inom området däck och däckservice för kommuner, bolag och landsting/regioner i Skåne och inom Kalmar kommun.

 • Ramavtalsleverantörer Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

  Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

 • Ramavtal för lokaler i moduler

  Stora barnkullar, urbanisering och flyktingar sätter press på landets kommuner.
  Bland annat gäller det att snabbt få fram lokaler.
  – Vi sparar tid på att använda SKL Kommentus ramavtal, säger Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig på Osby och Östra Göinge kommuner.

 • Vi gör om och gör bättre

  Upphandlingen av Programvaror och programvaror som molntjänster görs om med suffixet 2014-2. Beslutet beror på att det uppdagats otydligheter i förfrågningsunderlaget och hur prissättningen av avtalsområdena Licenshantering och Underhåll ska tolkas.

 • Frågor och svar Vitvaror 2016

 • HVB Barn och Unga

  HVB Barn och unga 2013 är ett ramavtal som 61 kommuner runt om i Sverige är anslutna till. Det innebär att avtalet endast kan nyttjas av dessa kommuner. Från och med hösten 2016 kan du lätt söka fram en placering utifrån individens behov i vår nya databas.

 • Välkommen till våra telefonkonferenser

  I anslutning till att våra ramavtal tecknats håller vi telefonkonferenser för att hjälpa dig som använder eller planerar att använda det aktuella avtalet. Under dessa möten går vi igenom ramavtalet och de avropsstöd som vi har tagit fram.

 • Ramavtal nu mot en särskilt otrevlig bakterie

  Bakterien legionella finns i närmaste vattenpöl. Den orsakar en sällsynt otrevlig variant av lunginflammation. Lyckligtvis är dessa mikroorganismer inte så koncentrerade i naturen och smittar bara genom inandning av varmvattendimma med legionella.

 • Så här fungerar STIC!

  Stockholms Inköpscentral bygger på samarbete och samverkan. Förutom deltagande kommuner finns en sammankallande regionchef och en styrgrupp samt en arbetsgrupp för strategiska frågor. Därutöver tillsätts avtalsgrupper vid upphandlingsprocessen löpande.

 • Korttidsboende STIC 2014

  Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har Korttidsboende STIC 2014 tagits
  fram.

 • Frågor och svar om ramavtalet Bostadshus 2016 Nya Hus

 • F – Kontorsmöbler

  Nedan presenterar vi våra leverantörer på område F - kontorsmöbler

 • Samarbete som kan ge nytt ramavtal med beläggningsföretag

  20% av Sveriges gatu- och vägnät ägs och underhålls av kommunerna. Efter ett brett intresse från kommuner och flera leverantörer inleds nu arbetet med att upphandla ett nationellt ramavtal på drift- och underhållsbeläggning.

 • Lunchkort 2016-2

 • Partille kommun väljer e-arkiv från Ida Infront

  Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått en order från Partille kommun för ett e-arkiv som kommer att användas av samtliga verksamheter i kommunen.

 • Bemanningstjänster 2012 - Prisjustering

  Från och med den 1 oktober 2014 höjs priserna i ramavtalet Bemanningstjänster 2012 i enlighet med ramavtalsvillkoren, där årlig prisjustering kan göras efter första avtalsåret.

 • Uppföljning av kemikaliekrav på vårt ramavtal Lekmaterial 2013

 • Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

 • Stödboende 2013

 • Elevdatorer och Surfplattor 2012

 • HPV vaccin 2013

 • Avfallskärl 2014

 • Vårt arbetssätt

  Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting, regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. För att ha rätt att tillämpa våra ramavtal måste ni som upphandlande myndighet i förhand bekräfta ert intresse att tillämpa ramavtalet.

 • Elavtal - en spännande affär

  Våra 175 aktiva kunder inom kommuner, landsting och dess bolag står för ca 10 % av den totala offentliga energiförbrukningen. Detta gör SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal inom Elenergi till en succé med potential att växa ytterligare.

 • OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

 • Nytt ramavtal på barnvaccinationer gör utbudet komplett!

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

 • Entrémattor 2014

  Ramavtal Entrémattor 2014.

 • Fordon beställ direkt 2014

  Fordon beställ direkt 2014 erbjuder ett enklare sätt att avropa fordon på och kompletterar vårt ordinarie ramavtal Fordon 2014-2. Avtalet kan användas av fordonsansvariga och beställare inom kommun, landsting och kommunala bolag vid mindre beställningar av till exempel småbilar.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - B

  Ramavtal Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - B.

 • Vagnparksfinansiering Operationell leasing 2014-2

 • Vägsalt 2014-2

 • Tack för i år – ett hektiskt men mycket roligt år

  Under 2014 har vår synlighet ökat och nyttan med våra ramavtal blivit allt tydligare. Arbetet med mer organiserat avtopsstöd har påbörjats och från både beställare och leverantörer understryks behovet.

 • Prenumerationstjänster 2016

 • Köp konsulter för deras kompetens, inte bara på priset

  Landets kommuner tar inte till fullo vara på IT-konsulternas kompetens.
  – Vi kan mer än att leverera timmar. De stora vinsterna finns i att beställa lösningar och hela team, säger Niklas Flyborg, VD för konsultbolaget Cybercom.

 • Leverantörer mer passiva vid förnyad konkurrensutsättning visar avtalsuppföljning

  Vår löpande avtalsuppföljning visar att våra leverantörer inte aktivt bearbetar våra ramavtalskunder när avropsordningen är förnyad konkurrensutsättning. Ett problem på flera ramavtalsområden då kunderna efterfrågar information om de varor och tjänster som ramavtalen omfattar.

 • Beläggningsarbeten 2015:5 överprövad

  Upphandlingen Beläggningsarbeten 2015:5 har överprövats.

 • Förlängning av befintliga ramavtal

  På den här sidan har vi samlat de avtal som har förlängts eller som är planerade att förlängas.

 • För beställare

  Innan du avropar från våra ramavtal ska ansvarig hos er anmäla avrop från det ramavtal du vill använda. Själva avropsförfarandet ser olika ut beroende på vilket ramavtal du väljer att utnyttja.

 • Trygghetslarm och larmmottagning

  Detta ramavtal möjliggör att äldre och funktionsnedsatta kan bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten. Syftet med Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal.

 • Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

  Kommuner behöver fortlöpande underhålla sina gator, cykelvägar och parkeringsplatser. Vatten är alla vägars och gators största fiende och på senare tid har problem med avvattning blivit allt mer aktuellt. Behoven av förebyggande åtgärder som förhindrar nedbrytningen av gator har fått en allt högre prioritet.

 • Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

  SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som idag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

 • Mariestad först ut att gå från ord till handling

  255 av landets 290 kommuner, med 96 procent av Sveriges befolkning, uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

  SKI har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. Först ut med att teckna sig för leverans var Mariestads kommun.

 • Ramavtalsleverantörer Finansiell fordonsleasing 2017

  Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

 • Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

  Det här är ett avtal som fyller de flesta programvarubehov. Flexibiliteten tillåter användning på flera sätt, både för leveransavtal med successiva eller enstaka beställningar. Du får dessutom bättre priser och villkor på programvara genom SKI:s volymavtal med Microsoft, Novell och IBM.

 • Elenergi

  Våra ramavtal för elenergi vänder sig till dig som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration under kontraktstiden. Med avtalen kan du vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

 • Järnhandelsvaror

  Avtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till verksamheten. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

 • Läromedel

  Beställ tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk via våra läromedelsavtal. Du kan även köpa tillhörande komponenter. Beställ enkelt via leverantörernas webbutiker. Ramavtalet erbjuder även rabatter för alla beställningar, inte bara för terminsbeställningar.

 • Entrémattor

  Genom ramavtalet för entrémattor kan du köpa skrapmattor, köpa eller förhyra entrémattor och logomattor samt tjänster som tvätt och utbytesservice. Avrop på avtalet sker genom rangordning som är uppdelat på geografiska områden.

 • Expertgruppen på möbelmässan

  Vi besökte möbelmässan tillsammans med några av medlemmarna i den expertgrupp som vi arbetat med kring vårt möbelavtal "Möbler 2013".

 • Vi möblerar Sverige med vårt möbelavtal!

  Ramavtalet Möbler 2013 kompletterades med ytterligare två delområden under oktober och blev då helt komplett.

 • Resebyråtjänster 2014

  Med ramavtalet Resebyråtjänster 2014 kan du boka flyg-, tåg-, buss- och båtresor, anslutningstransporter, hyra av fordon, hotellrum och konferensarrangemang med mera till förmånligt pris.

 • Mina sidor

  Här anmäler du bland annat avrop och laddar ner rapporter för uppföljandekontroll av etiska och sociala krav. Börja med att logga in nedan om du inte redan är inloggad. På mina sidor kan du även ändra vissa av dina kontaktuppgifter. Beroende på vilken behörighet du har, kan du utföra olika uppgifter till exempel anmäla och avanmäla avrop. Du som är inloggningsansvarig har möjlighet att administrera dina kollegors konton.

 • Två lika ramavtal

  Hur ska man veta vilket ramavtal man ska använda när det finns två lika inom ett ramavtalsområde?

 • Skolmaterial

  Skolmaterial 2014-2 erbjuder dig ett brett urval artiklar inom traditionellt skol- och arbetsmaterial som barn och elever använder i sin utbildning. Produktutbudet baseras på behovet under hela skoltiden, från förskole- och skolverksamhet upp till gymnasium.

 • Förbrukningsartiklar 2014

  Det här är ett ramavtal som täcker ditt behov av medicinska förbrukningsartiklar inom exempelvis äldreomsorg, förskola/skola och landsting. Produkterna sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument.

 • Telefoni 2013-2

  Det här är ett användbart ramavtal när du behöver nya telefoner till ett konkurrenskraftigt pris. Avtalet ger tillgång till ett brett sortiment av såväl fasta som mobila telefoner med tillbehör, tjänster och olika operativsystem. För att göra det ännu enklare kan telefonerna vara färdigkonfigurerade med bland annat e-postadresser och SIM-kort vid leverans.

 • Vitvaror 2016

  Vitvaror 2016 består av ett brett sortiment vitvaror och småel från ett flertal leverantörer. Produkterna täcker allt som behövs i funktionella fastighetstvättstugor, gemensamma fikarum och bostadslägenheter. Ramavtalet tillgodoser såväl krav på tvättmaskiner för stora mängder tvätt, energisnåla kylskåp som vattenkokare till det lilla pentryt på jobbet.

 • Kopieringspapper inkl. pall

  Det här avtalet erbjuder dig kopieringspapper hos en leverantör. Du kontaktar leverantören direkt för beställning efter dina behov.

 • Effektiv upphandling kan bli en del av välfärdens finansiering

  Nu närmar sig valet och välfärdsfrågorna tar då naturligtvis ett ganska stort utrymme. Stora satsningar utlovas och tillgången på resurser debatteras flitigt. Däremot hörs det nästan ingenting om hur vi kan skapa mera resursutrymme genom effektiviseringar och bättre kostnadsmedvetenhet.

 • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna

  I fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Den innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

 • Boka in SKI på lokala och regionala aktiviteter

  Vi som arbetar med regionalt inköpsstöd på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) anordnar gärna aktiviteter ute hos er i landet, förslagsvis i samband med ett verksamhetsmöte.

 • Om inrapportering av omsättning

  Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss, antingen månads- eller kvartalsvis.

 • På besök i ett somrigt Wien

  Vi på SKL Kommentus Inköpscentral träffas två gånger per år i ett nätverk med kollegor från andra nationella inköpscentraler i Europa. Vid mötena deltar även representanter från EU-kommissionen som arbetar för och med samordnade inköp.
  Häromveckan hade vi glädjen att få åka till Wien där Österrikes nationella inköpscentral, BBG, stod värd.

 • Stockholms Inköpscentral

  Stockholms Inköpscentral (STIC) har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnar vi upphandlingar efter regionala behov och tar fram gemensamma ramavtal. Samarbetet erbjuder också erfarenhets- och kompetensutbyte inom regionen.

 • Så arbetar vi med LOU

  Vi följer lagen om offentlig upphandling, LOU, när vi genomför upphandlingar av ramavtal.

 • Vitvaror till bra pris med snabba leveranser

  SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling av vitvaror för kommuner, landsting och regioner är nu klar. Ramavtal har tecknats med två leverantörer, Electrolux Home AB och HW Storköksteknik AB.

 • Telefonkonferens Vägmärken 2015

 • Ramavtalet Bostad 2016 skapar hopp i Hultsfred

  Utan ramavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är frågan om det någonsin mer hade blivit någon hustillverkning i Hultsfred.

 • Man kan lita på våra ramavtal

  Göra om och göra bättre är temat för kommande upphandlingar. Det är viktigt att felaktigheter rättas till och att både villkor och avropsformen blir bättre. Inom flera områden kommer det även fortsatt att krävas en förnyad konkurrensutsättning för att lokala behov ska kunna tillgodoses. Vi kommer speciellt att arbeta med hur den förnyade konkurrensutsättningen ska kunna göras enklare och hur stödet till beställarna ska bli bättre i kommande upphandlingar.

 • Kvalitetssäkring HVB

  Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, på SIS skriver krönika om HVB och kvalitetssäkring.

 • Samlingssida

  Nedan hittar du samtliga frågor och svar rörande domen i Datacom-målet. Det finns även frågor och svar som relaterar till domen som hur detta påverkar SKI:s arbetssätt, befintliga ramavtal och redan gjorda avropsanmälningar etcetera.

 • Postförmedlingstjänster 2013-2

 • Kiruna först ut att avropa på högre hus

  Nu ska det byggas högre hus i Kiruna som är första kommun att avropa på del B i ramavtalet Bostadshus 2016.

 • Bättre förutsättningar för kommunerna till bra externa placeringar

  Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar har behov av att bo i en annan familj än sin egen under en kortare eller längre period av sin uppväxt. Även vuxna kan behöva extra stöd och hjälp i vardagen. I dessa fall kan en placering i ett familjehem vara aktuell.

 • Nytt ramavtal för fler bostäder

  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

 • Upphandlingen Bemanningstjänster 2015 avbruten

  Då det kommit fram brister i urvalsprocessen har vi beslutat att avbryta upphandlingen Bemanningstjänster 2015. Väl medvetna om konsekvenserna för både anbudsgivare och avropsberättigade försökte vi in i det längsta undvika detta. Nu sätter vi in extra resurser i påskyndandet av en ny upphandlingsprocess.

 • Webbinarium Bostadshus 2016 - Nya Hus

  Inbjudan till Webbinarium
  Bostadshus 2016 - Nya Hus, Bostäder från SKL

 • Nu jublar barnen i 279 kommuner!

  SKI har tecknat nytt ramavtal med fem leverantörer gällande Lekplatsutrustning.
  Ramavtalet Lekplatsutrustning 2013 omfattar park- och lekplatsutrustning för
  lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga
  utomhusmiljöer.

 • Förpackningsprojektet 2013

  Ramavtal Förpackningsprojektet 2013.

 • Lekmaterial 2013

  Ramavtal Lekmaterial 2013.

 • Våra ramavtal och kategorier

  Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier enligt nedan. Inom varje kategori är fem avtal synliga. Vill du se fler väljer du "Visa alla ramavtal".

 • Nytt tänk för Avtalsnytt

  Vi har inte längre några parallella ramavtal med olika avropsberättigade då ramavtalen annonseras per specifikt år. Därför kommer vår digitala informationskanal Avtalsnytt framöver att skickas ut mer sällan. Avtalsnytt 1, 2 och 3 kommer dock tillsvidare skickas ut i sin nuvarande form.

 • Bränslepellets 2016

  Bränslepellets är ett effektivt, enkelt och miljövänligt alternativ för uppvärmning av fastigheter likväl som bränsle i värmeverk och liknande större anläggningar. Avrop på Bränslepellets 2016 görs i ett dynamiskt inköpssystem (DIS), vilket innebär mycket större flexibilitet både för dig som beställare och leverantör jämfört med ramavtal.

 • Energikonsulter 2013

  Via ramavtalet för energikonsulter kan du beställa skräddarsydda energikonsulttjänster till förmånliga villkor. Du kan exempelvis beställa energideklarationer och kartläggning av din verksamhets fullständiga energiförbrukning och miljöpåverkan. Det underlättar dessutom att möta skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet.

 • Stationstankning 2014

  Ramavtal Stationstankning 2014.

 • Basportfölj – alltid tillgängliga ramavtal!

  I vår basportfölj samlar vi ramavtal som kännetecknas av hög marknadsandel och hög nyttjandegrad. Ramavtalen ska täcka väsentliga delar av ett ramavtalsområde beroende på hur avropsbehov och leverantörsmarknad ser ut.

 • Bostadshus 2016 - Nya Hus

  Nu erbjuder vi Sveriges kommuner ett ramavtal som snabbare kan råda bot på bostadsbristen. Ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya hus möjliggör köp av permanenta flerbostadshus på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Byggtiden ligger på mellan 5-11 månader.

 • Ett nationellt ramavtal för bostäder

  På uppdrag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför vi nu en upphandling av bostäder. Syftet är att ta fram ett nationellt ramavtal som ska stödja kommunerna i deras arbete med att snabbt få fram bra bostäder. Målsättningen är att kommunerna ska kunna avropa från avtalet från och med 2017.

 • Nya kommunala bostadshus upphandlade

  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat kommunala bostadshus. 21 mars skrevs avtal för högre hus med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

 • 17 fordonsleverantörer och cirka 1400 återförsäljare på Fordon 2014-2

  Nu är vårt nya fordonsavtal på plats, 17 leverantörer erbjuder el-, gas-, hybrid-, bensin-, etanol- och dieselbilar under 3,5 ton.

 • Finansiell fordonsleasing

  Finansiell leasing ger dig tillgång till bil utan att behöva köpa. Leasingen innebär att ramavtalsleverantören, i det här fallet banken, köper de fordon du behöver och hyr ut dem till dig. Då banken äger bilen binder du inte något kapital utan betalar istället en leasingavgift varje månad som är lätt att budgetera och bokföra. 50% av momsen på avgiften är avdragsgill.

 • Lunchkort

  Med elektroniska måltidskort kan du erbjuda dina anställda subventionerade luncher. Korten laddas med en viss summa varje månad och lunchkostnaden dras sedan från saldot vid varje köptillfälle. Det här är en populär anställningsförmån som visar omsorg om medarbetarna och därmed ger en positiv bild av dig som arbetsgivare.

 • Ramavtalsleverantörer Lunchkort 2016-2

  Här hittar du en kort presentation av ramavtalsleverantörerna samt deras kontaktuppgifter.

 • Ramavtalsleverantörer Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

  Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

 • Bemanningstjänster

  De flesta organisationer har behov av att ta in extern personal vid sjukfrånvaro, arbetstoppar, annan frånvaro av ordinarie anställda eller vid bestämda uppdrag. Med ramavtalet för bemanningstjänster blir det enklare att snabbt få tillfällig personal på plats för längre eller kortare tid.

 • Ramavtalsleverantörer Bemanningstjänster 2015-2

  Här hittar du ramavtalsleverantörernas kontaktuppgifter vid beställning. Listan på företagsnamnet är i alfabetisk ordning, ej i gällande rangordning.

 • Stationstankning 2017

  Med Stationstankning 2017 tar vi ytterligare steg mot marknadens bästa ramavtal för drivmedel. Avtalet erbjuder mycket förmånliga rabatter och innefattar samtliga rikstäckande aktörer, men även flera lokala. Avropssättet är enkelt och den praktiska användningen smidig genom exempelvis företagskort - ramavtalet ska passa din verksamhet och förutsättningar i vardagen. Stationstankning 2017 omfattar dessutom snabbladdning av fordon, vilket är nytt.

 • Stationstankning 2014

  Via ramavtalet för stationstankning kan du beställa leverans av drivmedel samt övriga produkter via bensinstation. Avtalet ger dig som kund mycket konkurrenskraftiga rabatter på drivmedel. Du får avtalad rabatt på listpris eller pumppris, per anbudsområde och geografiskt område.

 • Ramavtalsleverantörer Stationstankning 2017

  Här hittar du ramavtalsleverantörernas kontaktuppgifter vid beställning. Siffrorna inom parantes visar produktområde. Listan på företagsnamnet är i alfabetisk ordning, ej i gällande rangordning. För gällande rangordning, se publicerade rangordningsdokument per produktområde och geografiskt område på ramavtalssidan.

 • Eldningsprodukter och drivmedel i bulk

  Via ramavtalen för eldningsprodukter och drivmedel i bulk kan du beställa petroleum- och biobaserade eldningsprodukter och drivmedel. Du får dessa levererade i bulk, via tankbilsservice, direkt till din lokala anläggning.

 • VA-material 2015

  Ramavtalet för VA-material täcker produktbehovet vid anläggnings-/installationsarbete samt reparation och underhåll av kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Avtalets kompletta sortiment till förmånliga priser och villkor bidrar till det viktiga samhällsarbetet med stora byggnadsprojekt likväl som utvecklingen av befintliga miljöer.

 • Fordon

  Via ramavtalen för fordon får du tillgång till ett brett utbud av fordon, inklusive elbilar, till förmånliga priser. Ramavtalen omfattar både person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

 • Information om våra fordonsavtal

  Till samtliga fordonsavtal har vi idag en sammanställningsfil över aktuella fordonsmodeller. Sammanställningen omfattar de fordonsmodeller som ingick i Ramavtalsbilaga 2 i samband med respektive upphandling och som blev godkända.

 • Serviceåtgärder behövs på vissa dieselmotorer

  Volkswagen Group Sverige har meddelat oss att vissa fordonsmodeller kommer att behöva genomgå en serviceåtgärd.

 • Inkassotjänster

  Det här är ett ramavtal för dig som efterfrågar en helhetslösning inom inkasso - med en leverantör för samtliga ingående delar. Sammanfattningsvis innebär det att du lämnar över dina fordringar till leverantören som sedan förvaltar dem under resten av avtalstiden.

 • Mycket hjälp att tillgå vid upphandling av pensionsadministration

  Är din kommun en av de 80 som kommer upphandla Pensionsadministration och/eller försäkring av kollektivavtalad tjänstepension under första halvåret 2015?

 • Amortera av på pensionsskulden nu!

  Den växande pensionsskulden är en utmaning och i viss mån ett hot mot den framtida välfärden. Kommunala beslutsfattare som lyfter denna viktiga samhällsfråga och tar fram finansiella handlingsplaner skaffar sig ett grepp om hur mycket pensionspengar som ska utbetalas framöver och hur de ska finansieras. Detta bäddar delvis för morgondagens välfärd.

 • E-arkiv på agendan i Sundsvall

  En dag i september hade vi på SKI glädjen att få träffa både kommuner och landsting från Sundsvall med omnejd för att prata e-arkiv och IT-konsulter länkat till våra ramavtal inom dessa områden.

 • Högt tryck på e-förvaltningsdagarna

  Den 7-8 oktober 2015 arrangerades e-förvaltningsdagarna på Nacka Strandsmässan i Stockholm. Årets program hade fokus på verksamhetsutveckling med it-stöd inom offentlig förvaltning. Tillsammans med ca 580 personer inspirerades vi av ett intressant program.

 • E-arkiv 2016

  Upphandlingen omfattar både funktioner för e-arkivering och konsulttjänster. Ambitionen är att avrop och beställning på det kommande ramavtalet ska bli lättare än tidigare. Vägen till att använda, administrera och vidareutveckla funktionen för din organisation blir därmed kortare.

 • Mölndal först ut med e-arkiv på ramavtal

  Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKIs ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

 • Förpackningsprojektet

  Ramavtalet för förpackningsprojektet omfattar antibiotika och saltlösningar i nya förpackningar. Via ramavtalet får du tillgång till nya förpackningar som har mindre förväxlingsrisk än tidigare förpackningar. Detta bidrar till att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården.

 • Det brusar kring ramavtalet Möbler 2013…

  På förekommen anledning vill SKI göra ett förtydligande gällande vissa prislistor på Produktområde F – Kontorsmöbler.

 • Enklare posthantering och större utbud med nytt postavtal

  Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga brev- och reklamutskick och även budtjänster. Med det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 ges tillgång till den geografiskt närmaste postoperatören och förmånliga villkor.

 • Rekryteringstjänster

  Ramavtalet omfattar rekryteringstjänster för totaluppdrag och för enskilda steg i rekrytering, som exempelvis annonsering, intervju och urval.

 • Ljuskällor

  Med ramavtalen för ljuskällor kan du beställa all belysning till offentliga utrymmen som skolor, arbetsplatser och idrottsanläggningar. Merparten av avtalsprodukterna är framtagna för att skona miljön.

 • Dynamiskt inköpssystem - DIS

  DIS är en elektronisk metod för upphandling. Metoden har likheter både med förnyad konkurrensutsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande. Dock finns det en stor skillnad mot vanligt ramavtal: systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna under hela giltighetstiden. Leverantörsantalet får därmed inte begränsas.

 • Pension 2016

  Det här ramavtalet vänder sig till dig som hanterar organisationens personal- och pensionsfrågor. I Pension 2016 har vi slagit ihop både pensionsadministration och försäkringslösningar som tidigare varit två separata avtal. Det förenklar inte bara för dig, även förutsättningarna för dina medarbetares ekonomiska trygghet blir de bästa.

 • Så blir du ramavtalsleverantör

  Alla företag kan bli en av våra ramavtalsleverantörer. Det första du ska göra är att hitta en upphandling som passar er verksamhet. Sedan lämnar du ett anbud på den. Det gör du via upphandlingssystemet Tendsign.