Utbildning

Talanginventering, ledarförsörjning och successionsplanering

En av offentlig sektors största utmaningar är idag att attrahera, rekrytera, engagera och utveckla rätt kompetens. Konkurrensen om talangerna är stenhård och det råder en påtaglig brist på kompetens inom många yrken. Svårigheter att rekrytera har nu lett till en viss förskjutning av fokus från att rekrytera till att engagera, behålla och utveckla de medarbetare vi redan har. Många organisationer saknar strategier för långsiktigt talangutveckling och kompetensförsörjning.

Pris: 6400 (exkl. moms)

I priset ingår: dokumentation, frukost och lunch

Jag vill anmäla mig

Talanginventering är en metod för att säkerställa att man som organisation har rätt medarbetare med rätt kompetens på rätt plats. Det är också en del av successionsplaneringen. I inventeringen identifieras nyckelroller på ett strukturerat och rättvist sätt. Nyckelroller kan vara ledarroller på olika nivåer, specialistroller eller andra roller där det råder utmaning att hitta ersättare.

Under utbildningen går vi igenom processen för talanginventering och successionsplanering där du får lära dig en enkel arbetsmodell som vi kommer att träna i olika steg. Vi ger dig handfasta råd och tips på hur man kan jobba med talanginventering på ett strukturerat sätt. Målet är att du ska kunna applicera modellen i din egen organisation.

Du får lära dig:

 • Fördelar med en strukturerad process för talanginventering och successionsplanering
 • Tips på budskap, argument och kommunikation för intern införsäljning "varför ska vi jobba med Talang- och Successionsplanering"?
 • En enkel och praktisk arbetsmodell:
  - Förberedelser, mål och syfte
  -
  Vad är talang och hur definierar vi prestation och potential?
  -
  Genomförande av inventering och kalibrering
  -
  Åtgärdsplaner och uppföljning

Dagen innehåller även:

 • Trender inom talanginventering och successionsplanering
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte

Vem vänder sig utbildningen till?

Till dig som arbetar inom HR, HR chefer, verksamhetsutvecklare och chefer.

Sista anmälningsdag

30 dagar före kursstart

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
10 oktober 2018

10 oktober Stockholm

Frukost serveras från 08:30

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Camilla Rask

Mångårig erfarenhet av kompetensinventering/analys, lärande, målstyrning & ledarutveckling. Har utvecklat och implementerat skräddarsydda format för olika branscher, t.ex. lagkrav för lärarlegitimation samt koncept för vård och omsorg i offentlig sektor.

Sofie König

Mångårig erfarenhet av ledarutveckling, företagskultur, arbetsgivarvarumärke och målstyrning. Har skrivit boken " 6 steg till en lönsam företagskultur". Medgrundare till eWork där hon hade ansvar för Talent Management och kommunikation.