Anmälan barn

En blankett där nämnden anmäler till överförmyndaren om de finner att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt (SoF 5 kap. 3 § 3p.) Blanketten fylls i av behörig tjänsteman och skickas till överförmyndare/överförmyndarnämnden.

A4, hålad i vänster kant.

Artikelnummer:
115159
10-49 st
29,30 kr/st
50-99 st
14,65 kr/st
100-499 st
8,70 kr/st
500-999 st
6,95 kr/st
1000 > st
6,15 kr/st
Finns i lager

Totalt: 293,00 kr

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.