Byggverksamhet

Här hittar du blanketter för ajourhållning av bostäder till lägenhetsregistret. Blanketten ska skickas till den kommun där bostaden är byggd.