LVU och LVM

Här finns blanketter för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt blankett för anmälan om missförhållande enligt SoL.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns i lager
10-49 st
31,70 kr/st
50-99 st
15,85 kr/st
100-499 st
8,30 kr/st
500-999 st
6,70 kr/st
1000 > st
5,60 kr/st

Totalt: 317,00 kr

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
32,65 kr/st
50-99 st
16,35 kr/st
100-499 st
8,70 kr/st
500-999 st
7,00 kr/st
1000 > st
6,15 kr/st

Totalt: 326,50 kr

Handräckningsbegäran LVM

Artikelnr: 743018 Finns i lager
10-49 st
49,00 kr/st
50-99 st
24,50 kr/st
100-499 st
13,05 kr/st
500-999 st
10,50 kr/st
1000 > st
8,35 kr/st

Totalt: 490,00 kr

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns i lager
10-49 st
48,85 kr/st
50-99 st
24,45 kr/st
100-499 st
13,05 kr/st
500-999 st
10,50 kr/st
1000 > st
8,30 kr/st

Totalt: 488,50 kr