Måste jag diarieföra det här

Av: Ewa Larsson

I handboken "Måste jag diarieföra det här" beskrivs lagens bestämmelser. Du får också många praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan anpassas till både lagens krav och myndighetens egna behov.

Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet? Vad finns det för regler, och hur går diarieföringen till?

Rutinerna skiftar mellan myndigheterna, men lagens krav på registrering av allmänna handlingar är samma för alla.

I denna handbok beskrivs lagens bestämmelser och här finns också många praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan anpassas till både lagens krav och myndighetens egna behov.

Denna andra upplaga av handboken har omarbetats utifrån nya författningsändringar och med hänsyn till den ständigt pågående tekniska utvecklingen. Boken är i första hand inriktad på statlig och kommunal verksamhet, men råden kan tillämpas även på andra områden.

Var och en som i sitt arbete hanterar in- och utgående information kan ha nytta av handboken. Den är skriven för att kunna läsas i sin helhet eller användas i kurser, men den kan också fungera som uppslagsbok.

Ewa Larsson har arbetat som arkivarie inom både stat och kommun och har stor erfarenhet av ärenderegistreringsfrågor. I dag arbetar hon vid Länsstyrelsernas IT-enhet.

Artikelnummer:
7345-298-4
Förlag:
SKL Kommentus AB
Publiceringsår:
2015
ISBN:
978-91-7345-289-4
1-9 st
248,00 kr/st
10 > st
231,00 kr/st
Finns i lager

Totalt: 248,00 kr

Kommentarer (1)

Veronica Silén

1. Skrivet den 17 januari 2018 kl. 10.30

Fakturaadress
Gävle Kommun
FE 2120002338/KLK
Box 954
801 33 Gävle
ref 1002D1IN

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.