Alla tryckta kollektivavtal

Nedan hittar du samtliga tryckta kollektivavtal som finns för försäljning i webbutiken. Letar du avtal inom ett specifikt område finns en indelning i vänster meny. Avtalen är grupperade utifrån de fyra avtalspärmar som finns (arbetsrätt, HÖK, AB, pension, försäkring och samverkan ).

Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Artikelnr: 3112102 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr

Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag

Artikelnr: 2612001 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr

Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Artikelnr: 3114401 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr

Lag om totalförsvarsplikt, Förordning om totalförsvarsplikt

Artikelnr: 3111204 Finns i lager
1-9 st
107,00 kr/st
10-99 st
100,00 kr/st
100 > st
85,00 kr/st

Totalt: 107,00 kr

Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Artikelnr: 3114203 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr

LAS - Lag om anställningsskydd

Artikelnr: 3111108 Finns i lager
1-9 st
85,00 kr/st
10-99 st
76,00 kr/st
100 > st
68,00 kr/st

Totalt: 85,00 kr

LFF

Artikelnr: 3110201 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Totalt: 60,00 kr

LOA - lag om offentlig anställning

Artikelnr: 3110404 Finns i lager
1-9 st
67,00 kr/st
10-99 st
58,00 kr/st
100 > st
54,00 kr/st

Totalt: 67,00 kr

LRA

Artikelnr: 3110304 Finns i lager
1-9 st
70,00 kr/st
10-99 st
65,00 kr/st
100 > st
56,00 kr/st

Totalt: 70,00 kr

MBL - Lag om medbestämmande i arbetsliv

Artikelnr: 3110104 Finns i lager
1-9 st
78,00 kr/st
10-99 st
72,00 kr/st
100 > st
62,00 kr/st

Totalt: 78,00 kr