Hälso- och sjukvård

För ämnesområdet hälso- och sjukvård finns specialprodukter inom sju varugrupper. Grupperna är Barn och ungdom, Matkuponger och kantinlappar, Läs- och talträning, Pärmar, Plastfickor, Journalföring samt Journalomslag och röntgenkuvert. Nedan listas alla produkter för ämnesområdet.

Kupong gäst/lunch

Artikelnr: 402136 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr

Kupong gästlunch, neutrala

Artikelnr: 402037 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr

Kupong kaffe

Artikelnr: 402128 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr

Kupong kaffe, neutrala

Artikelnr: 402029 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr

Kupong lunch

Artikelnr: 402110 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr

Kupong lunch

Artikelnr: 402417 Finns i lager
100-499 st
21,05 kr/st
500-999 st
11,30 kr/st
1000 > st
9,80 kr/st

Totalt: 2105,00 kr

Kupong lunch, neutrala

Artikelnr: 402011 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr

Kupong lättlunch

Artikelnr: 402151 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr

Kupong lättlunch

Artikelnr: 402474 Finns i lager
100-499 st
21,05 kr/st
500-999 st
11,30 kr/st
1000 > st
9,80 kr/st

Totalt: 2105,00 kr

Kupong lättlunch, neutrala

Artikelnr: 402052 Finns inte i lager
500-999 st
8,65 kr/st
1000-1999 st
4,60 kr/st
2000-3999 st
3,75 kr/st
4000 > st
3,15 kr/st

Totalt: 4325,00 kr