HR- & chefsguiden

HR- och chefsguiden ger dig stöd i HR frågor den är alltid uppdaterad och kvalitetssäkrad samtidigt som den är skräddarsydd och anpassad för kommun respektive landstingsverksamhet. Innehållet uppdateras löpande och kvalitetssäkras i samarbete med Arbetsgivarpolitiska avdelningen hos Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Webbaserad tjänst

Det är en helt webbaserad portallösning som består av modulerna HR-guiden och Chefsguiden.

HR-guiden, en vägledning

Den innehåller Kollektivavtal som bl.a. Allmänna bestämmelser med bilagor och kommentarer, HÖK, vägledande AD-domar med kommentarer, lagar och förordningar, Cirkulär, vägledningar samt mallar och guider.

Chefsguiden, ett praktiskt verktyg

Chefsguiden är ett verktyg i det dagliga arbetet och kan användas vid introduktion av nya chefer och HR-personal. Chefsguiden ger en översiktlig och väl genomgången presentation av den arbetsrätt som berör och reglerar de mesta av en medarbetares anställning inom kommuner och landsting. Den kan också användas som ett alltid uppdaterat introduktions- & utbildningspaket för nyrekryterade chefer och medarbetare inom HR.

Chefsguiden är ett stöd i ett hållbart ledarskap och en del av din vardag som chef där du enkelt kan hitta svar på olika frågor samt information inom området arbetsrätt, centrala- & lokala avtal och mycket annat.

Användarvänlig

Du söker och navigerar enkelt, innehållet är paketerat för att du lätt ska hitta det du söker eller har relevans till ditt ärende. Chefsguiden förtydligar svårtolkade lag- och avtalstexter och vägleder dig i handläggningsärenden som rör personalfrågor. Den vänder sig till HR och chefer och ger stöd och vägledning i HR frågor. Det innebär att du når viktig och användbar information och styrdokument oavsett var du befinner sig. Allt som krävs är en uppkoppling och en platta/dator/smartphone.

Strukturera och hantera lokal information

Du kan enkelt knyta lokala avvikelser till relevant text i Chefsguiden vilket ger dig som användare en tydlig överblick över vad som gäller i den egna kommunen eller landstinget.

Alltid aktuell information

Du har alltid tillgång till aktuell information. Vi uppdaterar innehållet löpande och kvalitetssäkrar det i samarbete med arbetsgivarpolitiska avdelningen hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Du får ett omvärldsbevakande nyhetsbrev

Ett omvärldsbevakande nyhetsbrev ingår i tjänsten. Via e-post får du information om när det sker förändringar i lagar, kollektivavtal och inom arbetsrätt.