Nyutveckling av plattform för HR- & Chefsguiden 3.0

Utvecklingen avser vår plattform SKL Kommentus Arbetsrätten som består av en HR- och chefsguide. Tjänsten är en portallösning som ger stöd i ett hållbart ledarskap för organisationens HR och chefer i frågor som rör medarbetare, lön och anställning med mera.

Under utvecklingsprojektets gång har det öppnats nya möjligheter till förbättring/utveckling av plattformen som inte var planerade och estimerade vid projektstart. Det innebär att vår leverans/lansering av plattformen blir något försenad. Vi uppskattar idag leveransdatum till augusti/september 2018.

På den här sidan kommer vi löpande att informera och hålla er uppdaterade om vad som händer och hur arbetet fortskrider.

Du som är användare av HR- & Chefsguiden redan idag kommer kontinuerligt att får information via vårt nyhetsbrev.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar