Mer om Lönelänken

Lönelänken är ett löneanalysverktyg som ger dig stöd i ditt arbete med att ha koll på helheten, kunna analysera nuläget och diskutera kring hur ni som arbetsgivare vill att bilden ser ut om några år.

Om lönelänken

Verktyget är ett stöd för kommuner och landsting som vill arbeta strategiskt med lönefrågan. Lönen är en helhet som består av tre delar utifrån arbetsgivarens bedömning av:

  • arbetets värde
  • individens prestation
  • marknaden

Tydlig kvalitetssäkring

Du kan lägga in egna uppgifter i diagrammen samt exportera data till Excel för egen bearbetning. En gång per år tankas uppgifterna från SKL's årliga novemberstatistik in i systemet.

Arbeta strukturerat med löneanalyser

Många av avtalen i den kommunala sektorn lämnar stor frihet för arbetsgivaren att själv jobba aktivt med lönebildningen och att fritt använda lönen som styrmedel för en förbättrad verksamhet. Att börja arbeta med löneanalyser på ett strukturerat sätt är ett stort steg. Lönelänken ger dig ett bättre stöd i processen med flexiblare och mer uttömmande analysmöjligheter.

Stöd i arbetet med lönestruktur och lönespridning

Verktyget är i första hand ett stöd för att arbeta med arbetsgivarens lönestruktur och lönespridning. Du arbetar med förvalda rapporter där du själv kan ange vilka data som ska visas och vilka urval som ska göras. Varje rapport presenteras dels i diagramform och dels i tabellform.

Dela uppgifter med andra arbetsgivare

Ingår du i ett nätverk som du vill dela dina uppgifter med skickar du in ett mejl med uppgifter om vilka till Vill du ha tillgång och ta del av andras uppgifter måste de mejla in och godkänna att du får ta del av deras uppgifter.

Läsa in eget data

När du beställer abonnemang till lönelänken väljer du samtidigt om du ska ha möjlighet att läsa in eget data eller inte. Fördelen med att kunna läsa in egna uppgifter är att du kan ha de mest aktuella siffrorna som underlag. Det som kan bli problematiskt är om ni är många användare av lönelänken och alla läser in egna uppgifter, då är det viktigt att hålla koll på vem som läser in vad och att det är tydligt vilket data som är inläst.

Stöd i uppföljning

Lönelänken kan även användas som ett verktyg i samband med diskussioner om er lönepolitik och vid uppföljning av lönepolitiken.